ข่าวด่วน

เชียงใหม่ยกระดับคุม ‘Covid-19’หลังคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ประกาศเพิ่มมาตรการเร่งด่วน ผู้ที่เดินทางไทย-ตปท.ต้องกักตัว-สังเกตอาการ14วัน นทท.ฝรั่งเศสไม่ยอม ตม.ประสานซื้อตั๋วกลับ1ราย

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 2 เมษายน 2563 ที่บริเวณภายในอาคารผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยนายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ น.พ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวะดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการคัดกรองผู้โดยสารภายในประเทศที่เดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ ของสายการบินบางกอกแอร์ เที่ยวบิน PG 225 จากสุวรรณภูมิ ซึ่งมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 33 คน แบ่งเป็นคนไทย 29 คน ชาวต่างชาติ 4 คน เพื่อรับการตรวจคัดกรองด้วยเครื่องเทอโมสแกน และเครื่องวัดอุณหภูมิในร่างกาย  

โดยผู้โดยสารที่เป็นชาวต่างชาติจะมีการซักประวัติ และรับคำชี้แจงถึงมาตรการที่เพิ่มเติมมาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่เริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันนี้ เพื่อขอความร่วมมือในการกักตัวสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน  หากชาวต่างชาติไม่ยอมปฎิบัติตามก็จะถูกส่งตัวกลับทันที

นายเจริญฤทธิ์ กล่าวว่า มาตรการดังกล่าวเป็นการขอความร่วมมือให้ผู้ที่เดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่  กักตัวสังเกตุอาการเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งชาวต่างชาติ หรือบุคคลที่ไม่มีภูมิลำเนาที่จังหวัดเชียงใหม่ ทางจังหวัดได้จัดสถานที่รองรับ 3 แห่ง คือที่ โรงแรมบีพีซีตี้ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ และโรงแรมเดอะชารารีสอร์ท แอนด์สปา ทั้งหมดมีห้องพักที่สามารถรอบรับได้ 40 ห้อง ส่วนประชาชนที่มีภูมิลำเนาที่เชียงใหม่ สามารถกักตัวที่บ้าน   โดยมีคณะทำงานหมู่บ้านเป็นผู้ดูแล 

“ทั้งนี้หลังมีคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อมีผลบังคับใช้ พบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสจำนวน  1 ราย ที่เดินทางมากับสายการบินไทยสมายส์ เที่ยว WE 110 เมื่อเวลา 14.30 น. ไม่ยินยอมปฏิบัติตามคณะกรรมการโรคติดต่อฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จึงช่วยเหลือ ด้วยการจองเที่ยวบินกลับไปในเส้นทางที่ผู้โดยสารคนดังกล่าวต้องการ”   

นายเจริญฤทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรการนี้จะรวมไปถึงการเดินทางทุกประเภท ทั้งทางรถไฟ รถโดยสาร  และรถยนต์ส่วนตัว ที่มีการตั้งด่าน 6  เส้นทางหลักที่เข้ามาสู่จังหวัดเชียงใหม่  โดยจะมีการตรวจสอบประวัติ และระบบติดตามตัวเพื่อควบคุมการกักตัว

ด้านนายอมรรักษ์ กล่าวว่า วันนี้มีสายการบินเข้ามายังท่าอากาศยานเชียงใหม่ 4 สายการบิน ได้แก่ สายการบินไทยสมายล์ สายการบินนกแอร์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และสายการบินไทยเวียดเจ็ต แต่ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายนสายการบินบางกอกเเอร์เวย์ส จะหยุดทำการบินชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

สำหรับคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มเติม กรณีการคัดกรองชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และคนไทยที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยานเชียงใหม่ ดังนี้ 1.ให้ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในทุกช่องทางต้องถูกคุมตัวไว้สังเกตอาการ ณ สถานที่ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนด จำนวน 14 วัน เพื่อตรวจและทำการสอบสวนทางการแพทย์ เว้นแต่ชาวต่างชาตินั้นจะมีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง ให้กักตนเองในที่พำนักหรือที่พัก โดยให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นผู้กำกับการปฏิบัติ 

2.ให้คนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ จากกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดภูเก็ต ที่เดินทางมาถึงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กักตนเองในที่พำนักหรือที่พักอย่างเคร่งครัดเป็นระยะเวลา 14 วัน และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด โดยให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยปฏิบัติการโรคติดต่อที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จัดตั้งขึ้น (CDCU) หรืออาสาสมัครที่ปฏิบัติงานให้แก่ทางราชการ ตรวจสอบการเฝ้าระวังการกักตนเองและให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องได้ ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน