ข่าวด่วน

ผู้ว่าฯ-ขนส่ง นำกำลังคัดกรองปชช.-นทท.เดินทางเข้าเชียงใหม่ ป้องกันการแพร่ระบาด ‘Covid-19′

วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะเดินทางเยี่ยมจุดคัดกรองที่เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ จัดไว้ที่ชานชาลาสถานีรถไฟเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าพื้นที่โดยทางรถไฟลงประวัติ เพื่อคัดกรอง และเป็นหลักฐานในการติดตามป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ซึ่งการทำงานอาจจะล่าช้าอยู่บ้างเนื่องจากความไม่ชำนาญ แต่ประชาชนและนักท่องเที่ยวส่วนที่มีจำนวนไม่มากนักก็ยินดีที่จะรับการวัดไข้และกรอกประวัติตามใบเอกสารที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้

ในขณะที่ทางด้าน นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่เริ่มการตรวจคัดกรองประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่นอย่างเข็มงวด ณ สถานีขนส่งทุกจุด โดยมีการตั้งจุดคัดกรองและกรอกประวัติตั้งแต่รถโดยสารจากบริษัทต่างๆ เข้าจอดเที่ยวแรก ซึ่งมีจำนวนไม่มากนักเพียงกว่า 400 คนเท่านั้น โดยประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความร่วมมือและปฏิบัติตระเบียบด้วยความเต็มใจแม้ว่าจะล่าช้าไปบ้างก็ตาม

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน