ข่าวด่วน

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศล 100วัน พระราชทานศพ พระพรหมมงคล วิ.(ทอง สิริมงฺคโล) ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เชียงใหม่

วันที่ 21 มีนาคม 2563 ที่ มหาศาลาหทัยนเรศวร์ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระราชกุศล100 วันพระราชทานศพ พระพรหมมงคล วิ. (ทอง สิริมงฺคโล) หรือหลวงปู่ทอง อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ คณะศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก

ในการนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ได้จุดธูปเทียนที่เครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย พร้อมถวายความเคารพพระราชอาสน์ โดยมี พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป ร่วมประกอบศาสนพิธี จากนั้น ผู้แทนพระองค์ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วันพระราชทานศพ พระพรหมมงคล วิ. (ทอง สิริมงฺคโล) เป็นอันเสร็จพิธี

พระพรหมมงคล วิ. (ทอง สิริมงฺคโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 ได้ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนชั้นเกียรติยศศพ พระราชทานโกศไม้สิบสองฉัตรเครื่องตั้งประดับเป็นเกียรติยศ พระราชทานพวงมาลาทุกพระองค์

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ได้จัดพิธีสวดอภิธรรมศพเป็นประจำทุกคืน โดยมีหน่วยงานและคณะต่างๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ พร้อมทั้งมีคณะศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสและศรัทธา หลวงปู่ทอง เดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมากในทุกๆ วัน ทั้งนี้ผู้ร่วมงาน ได้เคร่งครัดสวมหน้ากากอนามัยกันทุกคนระหว่างการร่วมพิธี ซึ่งยังเป็นช่วงของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน