ข่าวด่วน

สสจ.เชียงใหม่ เตือนปชช.ดูแลสุขภาพ-ป้องกันตนเอง หลังฝุ่นละอองขนาดเล็ก ‘PM2.5’พุ่งสูงเกินค่ามาตรฐาน

วันที่ 20 มีนาคม 2563 นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึง รายงานสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ว่า จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบฝุ่นละอองขนาดขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานหลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพไปจนถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งมลพิษจากหมอกควันที่เกิดขึ้นขณะนี้เป็นอันตรายและมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยจะมีอาการเบื้องต้น คือ ระคายเคืองดวงตา จมูก คอ ทางเดินหายใจ เช่น คันบริเวณตา แน่นจมูก เจ็บคอ ไอ หายใจลำบาก 

“นอกจากนี้เมื่อเกิดมลพิษทางอากาศจะทำให้คนที่เป็นโรคหอบหืด ถุงลมโป่งพอง หรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด แสดงอาการมากขึ้น สำหรับกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ป่วยทางเดินหายใจ และหญิงตั้งครรภ์ จะมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีความไวต่อผลของมลพิษทางอากาศ ดังนั้นผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว หากพบอาการผิดปกติต่างๆ ในร่างกาย เช่น หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ไอ ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ให้รีบพบแพทย์ทันที”

นพ.จตุชัย กล่าวย้ำว่า ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรม หรือการออกกำลังกายกลางแจ้ง สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น ปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิด ทำความสะอาดบ้าน และติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด ได้ทางเว็บไซต์ Air4Thai.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai ของกรมควบคุมมลพิษ หรือ AirCMI หรือ www.cmuccdc.org ของศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ทั้งนี้ของความร่วมมือให้ประชาชนช่วยกันประชาสัมพันธ์และปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ห้ามเผาในช่วงวันที่ 10 มกราคม – 30 เมษายน 2563 เพื่อลดการเกิดหมอกควัน ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งใกล้บ้านท่าน หรือ กลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร 053-211048 ต่อ 124

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน