ข่าวด่วน

ท้องฟ้าเชียงใหม่ยังขมุกขมัว หมอกคลุมเมืองหนาแน่น อันดับโลกทางด้านมลพิษลดลง

วันที่ 18 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ยังคงไม่ดี มลพิษยังเกินค่ามาตรฐาน ท้องฟ้าถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ลักษณะสีเทาขมุกขมัว ซึ่งจากการตรวจสอบด้วยแอพพลิเคชั่น AirCMI พบว่าหมอกควันในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ยังคงวิกฤติ วันนี้มีเพียงลมอ่อน ทำให้ฝุ่นควันสะสมคลุมในชั้นอากาศ  ค่าดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) แนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัย งดออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 

“โดยค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงสุด ณ เวลา 9.00 น. อยู่ที่ อ.พร้าว วัดได้ 383 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  เขตตัวเมืองเชียงใหม่ 200 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  ในขณะที่แอพพลิเคชั่น AirVisual ระบุว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่อันตรายทางด้านมลพิษที่สุดในโลกเป็นดับ 4 มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กสูง 172 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในเวลา 12.00 น.”

อย่างไรก็ตามเช้านี้ ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ รายงานจุดความร้อน หรือ Hotspot  จากระบบ VIIRS ตามข้อมูล GISTDA จำนวน 443 จุด ในพื้นที่ 22 อำเภอ 68 ตำบล จุดที่พบเป็นพื้นที่เกษตรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 9 จุด และลุกลามจากจุดเดิมรอบบ่ายวานนี้ (17 มีนาคม 2563)  53 จุด

ทั้งนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือระบุว่า ในช่วงบ่ายความร้อนจะยกตัวสูงและช่วยพัดฝุ่นละอองที่สะสมขึ้นไปได้สูงถึง 4,000 เมตร ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กสะสมลดลง แต่ในช่วงนี้จะไม่มีฝนฟ้าคะนองในพื้นที่แต่อย่างใด

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน