ข่าวด่วน

กกล.ผาเมือง สนับสนุนกำลังพล-อากาศยาน ช่วยดับไฟป่าตามแนวชายแดน-เมียนมา

วันที่ 17 มีนาคม 2563 พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เปิดเผยว่า จากภาวะวิกฤตหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ กองกำลังผาเมืองพร้อมให้การสนับสนุนกำลังพลชุดดับไฟป่า และอากาศยาน เพื่อใช้ในภารกิจการดับไฟป่า ลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตลอดตามแนวชายแดน รวมถึงเดินทางไปพบปะพัฒนาสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการกับส่วนราชการฝ่ายสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อขอความร่วมมือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่และผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตามนโยบายของรัฐบาลและกองทัพบก

“ช่วงที่ผ่านมา ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพิ่มสูงขึ้นจนเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยประเด็นในการหารือ และขอความร่วมมือ ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน คือ สถานการณ์ไฟป่า และหมอกควัน มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในระดับภูมิภาคของทั้งสองประเทศ ซึ่งฝ่ายไทยยินดีให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าฝ่ายพลเรือน รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องมือในการดับไฟป่าในพื้นที่ตอนในจังหวัดท่าขี้เหล็ก หากมีการร้องขอการสนับสนุนจากสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา ในกรณีกำลังฝ่ายพลเรือนไม่เพียงพอ กองกำลังผาเมืองพร้อมสนับสนุนชุดดับไฟป่า จากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 เตรียมพร้อม ณ ที่ตั้งตามฐานปฏิบัติการ จำนวน 26 ชุดปฏิบัติการ พร้อมชุดปฏิบัติการภาคพื้นดินและชุดปฏิบัติการการบินทหารบก และอากาศยาน เฮลิคอปเตอร์รุ่น ฮท.212  รวมถึงกำลังจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 326 และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 327 ในเบื้องต้นได้สนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่าให้สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จำนวน 10 ชุด”

พล.ต.ถนัดพล กล่าวว่า ในส่วนของพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่เสี่ยงซ้ำซากใน 5 อำเภอชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่ กองกำลังผาเมืองจัดกำลังสนับสนุนจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่  4 พร้อมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งการเข้าร่วมการลาดตระเวน และดับไฟป่าในพื้นที่ที่ยากลำบากแล้ว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน