ผู้ว่าฯ ลงพื้นที่ สั่งเพิ่มกำลังลาดตระเวน-กดดันไม่ให้คนเข้าเผาป่า แม้จุดความร้อนลดลง ระดมทุกหน่วยฉีดพ่นน้ำ17มีค.นี้

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 มีนาคม 2563 ที่ค่ายพิชิตปรีชากร ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกประชุมนายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงแนวทางและนโยบายเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในอำเภอโซนเหนือ โดยมอบหมายให้นายนรินทร์ ประทวนชัย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) เชียงใหม่ นายธนา นวลปลอด หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รรท.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมวางกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าและลาดตระเวนในระดับอำเภอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจของการปฏิบัติหน้าที่ในทิศทางเดียวกัน

นายเจริญฤทธิ์ กล่าวว่า อำเภอโซนเหนือมีการเกิดจุดความร้อนลดลงตามลำดับ หลังจากได้เปิดปฏิบัติการ Set Zero โดยเน้นพื้นที่อำเภอเชียงดาว พร้าว ไชยปราการ และแม่แตง ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าได้ผลในระดับหนึ่ง แต่ต้องการให้เห็นการลาดตระเวนที่จริงจังของทุกภาคส่วน ในการตรวจสอบป้องปรามไม่ให้เกิดการเผาป่า โดยให้ปรับกำลังเจ้าหน้าที่ในระดับอำเภอใหม่ ให้นายอำเภอเป็นผู้บัญชาการจัดสรรกำลัง โดยมีกำนันเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการในระดับตำบล ลาดตระเวนร่วมกับกำลังทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และอุทยานแห่งชาติ และขอให้ประชุมในช่วงเช้าทุกวัน เพื่อประเมิณสถานการณ์ในพื้นที่ แล้วออกลาดตระเวนในหมู่บ้านที่ยังไม่เกิดไฟ พื้นที่เกิดไฟซ้ำซาก และพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดไฟ ซึ่งขอให้เลือกคนที่มีกำลัง สุขภาพแข็งแรง ออกลาดตระเวนเนื่องจากเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

“ในส่วนของชุดตำบลนั้น แบ่งออกเป็น 2 ชุด อย่างชัดเจน คือ ชุดดับไฟเข้าไปดับไฟ และให้ชุดลาดตระเวนเข้าไปในพื้นที่ที่ยังไม่เกิดไฟ ในส่วนของพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน คือ อำเภอเชียงดาว เวียงแหง ไชยปราการ ฝาง แม่อาย และอำเภอโซนเหนือ คือ อำเภอแม่แตงและพร้าว รวมเป็น 7 อำเภอ จะใช้กำลังทหารของกองกำลังผาเมือง สนับสนุนกำลังชุดลาดตระเวนเข้าไปในหมู่บ้าน ถือเป็นการใช้จิตวิทยามวลชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังจะใช้กำลังปิดล้อม ตรวจค้น หมู่บ้านที่เกิดไฟป่าซ้ำซาก รวมทั้งเข้าไปฝังตัวอยู่ในป่า เพื่อกดดันไม่ให้คนเข้าไปเผาป่าในพื้นที่ได้ ซึ่งจากที่ผ่านมาจุดความร้อนมักจะเกิดขึ้นในเวลากลางคืน ต้องเข้าไปในพื้นที่ห่างไกลในเวลากลางคืน”

นายเจริญฤทธิ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ได้ให้ อปท.ในพื้นที่เป้าหมาย ดึงชาวบ้านที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ในป่า โดยนำรายชื่อจากที่อำเภอสำรวจ นำมาจ้างเป็นชุดลาดตระเวนและชุดดับไฟ ให้สามารถปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม – 30 เมษายนนี้ ควบคู่กับการส่งกำลังพลลงลึกถึงหมู่บ้าน ในการสุ่มรายชื่อผู้หาของป่าที่เคยสำรวจให้อำเภอไปก่อนหน้านี้ แล้วสืบสวนหาข้อมูลเชิงลึก เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้ไปก่อเหตุให้พื้นที่ป่าอีก 

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะ เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ลงพื้นที่มอบนโยบายทั้งอำเภอโซนเหนือ โซนใต้ และโซนกลาง ก่อนจะมีการประเมินผลในวันจันทร์หน้า หากว่าได้ผลดีจะตรึงกำลังไปเรื่อยๆ และวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ เพื่อปรับแผนเฉพาะหน้าต่อไป ขณะที่ในวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดปฏิบัติการระดมนำรถน้ำออกมาฉีดพ่นละอองน้ำพร้อมกันทั้งจังหวัด 

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน