ข่าวด่วน

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ยกระดับการคัดกรองผู้โดยสารเป็น ‘Entry Screening’ตามมาตรการป้องกันไวรัส COVID-19 ของ ทอท.

วันที่ 15 มีนาคม 2563 นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า สืบเนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. จึงมีนโยบายให้ท่าอากาศยานในสังกัดทั้ง 6 แห่ง ยกระดับการตรวจคัดกรองผู้โดยสาร และผู้ที่จะเข้ามาในพื้นที่สนามบินทั้งหมด จากเดิมก่อนหน้านี้ที่ได้คัดกรองเฉพาะพื้นที่ภายในห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าและขาออก โดยในส่วนของท่าอากาศยานเชียงใหม่ จะเริ่มดำเนินการตรวจคัดกรองด้วยการวัดอุณหูมิร่างกายของผู้ที่จะเข้ามาภายในอาคารผู้โดยสาร และเขตปฏิบัติการเขตการบินทุกคน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 

“เบื้องต้นกำหนดอุณหภูมิไว้ที่ 37.5 องศาเซลเซียส หากพบบุคคลใดมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าที่กำหนดไว้ ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนสอบสวนโรคต่อไป ทั้งนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนประตูทางเข้าอาคารผู้โดยสารใหม่ โดยขอให้ผู้ที่จะเข้ามาภายในอาคารผู้โดยสารใช้ประตูทางเข้า หมายเลข 3, 5, 6, 9 และ 10 และขอให้เผื่อเวลาในการเดินทาง เพื่อใช้เวลาในการตรวจคัดกรองดังกล่าว ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้ พร้อมขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือของผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ ตลอดจนผู้ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ทุกท่าน”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงนี้ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าออกท่าอากาศยานเชียงใหม่ลดน้อยลงตามลำดับเฉลี่ยจากเดิม 30,000 คนต่อวัน เหลือเพียง 14,000 คนต่อวัน โดยมีเที่ยวบินเฉลี่ยในประเทศ 130 และต่างประเทศ 20 เที่ยวบิน ซึ่งพนักงานที่ทำงานภายในสนามบินต้องผ่านการคัดกรองเข้มงวดทุกคนเช่นกัน

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน