ข่าวด่วน

‘อนุทิน’ขึ้นเหนือ ตรวจเยี่ยมชุมชนต้นแบบ ดูแลปชช.กลับจากประเทศระบาดโควิด-19

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงาน การดูแลและป้องกันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. ให้การต้อนรับ 

ทั้งนี้จากการรับฟังรายงานสรุปเบื้องต้น ทราบว่าในพื้นที่เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม มีนักท่องเที่ยวและบุคคลที่เดินทางไปทำงานที่ประเทศเสี่ยงโควิด19 เดินทางกลับมา จำนวน 9 ราย ทุกรายจะมีเจ้าหน้าที่จากรพ.สต.มาติดตามให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว การกักตัวเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน ได้รับความช่วยเหลือทั้งด้านอาหาร น้ำดื่ม ของใช้อุปโภคบริโภค ทั้งจากเทศบาลและคนในชุมชน อีกทั้งทางเจ้าหน้าที่ อสม. และเจ้าหน้าที่ของเทศบาล รวมถึงชาวบ้านยังได้รวมตัวกันผลิตหน้ากากผ้า เพื่อจะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของหน้ากากอนามัยที่ขาดแคลนในขณะนี้ด้วย หลังจากนั้นทางคณะได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านของผู้ที่กลับมาจากประเทศเกาหลี และกักตัวเพื่อสังเกตอาการอยู่ที่บ้าน ซึ่งจะครบ 14 วัน ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคมนี้ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหลายๆ คนที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงว่าการกักตัวอยู่ที่บ้านก็สามารถทำได้

นายอนุทิน กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้เดินทางมารับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาในห้วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาด และเห็นว่าเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามมีการจัดการปัญหาได้อย่างครอบคลุม ทั้งเรื่องการประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนในพื้นที่ตื่นตระหนก และยังมีเจ้าหน้าที่ อสม. และกลุ่มประชาชนในพื้นที่ที่เข้มแข็งมาก ดูแลเรื่องอาหาร ความเป็นอยู่ และที่สำคัญได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยการให้ผู้ที่ถูกกักตัวอยู่ที่บ้าน ได้ใช้ปรอทวัดไข้ตรวจเช็คร่างกายตนเอง และส่งข้อมูลผ่านทางไลน์มาให้กับเจ้าหน้าที่ ก็เป็นการทำงานที่สะดวกอย่างมาก และเจ้าหน้าที่ก็มีการติดตามผล มีการเข้าไปพูดคุยเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ ทำให้ผู้ที่ถูกกักตัวไม่รู้สึกอึดอัด และถือเป็นชุมชนตัวอย่างที่ดีด้วย พร้อมทั้งขอแสดงความชื่นชมเจ้าหน้าที่ อสม. และชาวบ้านที่ร่วมมือร่วมใจกันทำหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้กับประชาชน 

ต่อมาเวลา 10.00 น. นายอนุทิน และคณะ ได้เดินทางมายังกองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมดูความเรียบร้อยของสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการ (Local Quarantine) สำหรับกลุ่มแรงงานไทยที่กลับมาจากประเทศเกาหลีใต้ พร้อมพูดคุย สอบถามอาการ ความเป็นอยู่ และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงให้ข้อแนะนำ และให้กำลังใจกับกลุ่มคนดังกล่าวอีกด้วย

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน