เทศบาลฯ ประกาศงดเล่น-สาดน้ำสงกรานต์ เน้นสร้างบรรยากาศล้านนา ททท.กระตุ้นท่องเที่ยว6เส้นทางในประเทศ

วันที่ 11 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมเทศบาลนครเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ แถลงข่าวการงดกิจกรรมในงานประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี 2563 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขระดับโลก และมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อ ตลอดจนผู้ป่วยในประเทศไทย เทศบาลนครเชียงใหม่มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว จึงขอยกเลิกการจัดกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี 2563 โดยจะยังมีการตกแต่งเมืองเพื่อสร้างบรรยากาศของความเป็นล้านนา และจัดนิทรรศการทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ บริเวณลานประตูท่าแพ และลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ แต่จะยกเลิกกิจกรรมที่มีผู้คนมาร่วมเป็นจำนวนมากทุกกิจกรรม เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำในคูเมือง โดยการโรยปูนขาว ดูดจอก แหน เศษใบไม้ออกจากคูเมือง และ เติมคลอรีนฆ่าเชื้อโรค เพื่อความสะอาด และลดโอกาสในการปนเปื้อนเชื้อโรค และ สิ่งสกปรก ในคูเมืองเชียงใหม่

อนึ่ง เทศบาลนครเชียงใหม่ขอความร่วมมือจากประชาชน และนักท่องเที่ยว ในการงดเล่นน้ำสงกรานต์ ทั้งการงดนำน้ำจากคูเมืองมาสาดใส่กัน และงดการนำรถกระบะบรรทุกน้ำเข้ามาสาดเล่นรอบคูเมือง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกทางหนึ่ง เนื่องจากเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถอยู่ในน้ำได้ถึง 4 วัน เทศบาลนครเชียงใหม่ขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมมือกันป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้เมืองเชียงใหม่ของเราเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย และเพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกคน

อย่างไรก็ตามในส่วนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมซ่อม สร้าง หลากหลายรูปแบบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับ กิจกรรมทางการท่องเที่ยวในยามที่สถานะการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมเหล่านั้น ได้แก่ การเชิญบริษัทนำเที่ยวในไทย ( Inbound Travel Agent  / Destination Management Company ) ไปสำรวจแหล่ง/กิจกรรมท่องเที่ยวใหม่ๆ โดยจัดเป็นกลุ่มเล็กๆ เดินทางไปใน จังหวัดต่างๆ ในเวลาที่แตกต่างกันไป โดยเน้นทำกิจกรรมกลางแจ้ง รวมทั้งสิ้น 6 เส้นทาง ได้แก่ เชียงใหม่-ลำปาง  ภูเก็ต-พังงา  กระบี่-ตรัง  เชียงราย-พะเยา  หาดใหญ่-สงขลา-พัทลุง  และพัทยา-ระยอง-จันทบุรี

โดยระหว่างวันที่ 9 -10 มีนาคม 2563 ททท.สำนักงานเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Inbound Travel Agents จากกรุงเทพฯ จำนวน 20 ราย ที่เสนอขายประเทศไทยในตลาดต่างประเทศ (อเมริกา, ยุโรป ฯลฯ) เดินทางเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวและทำกิจกรรม workshop อาทิ วัดต้นเกว๋น workshop มัดย้อมสีธรรมชาติ ณ บ้านไร่ใจสุข  เยี่ยมชมแปลงผัก  ทำ homemade icecream ณ หมู่บ้านม่วงคำ Zero Waste Zero Carbon  ทำกระดาษจากมูลช้าง Elephant poopoopaper  Park ฯลฯ และจัด networking dinner ระหว่าง inbound travel agents และผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีโอกาสพบปะเจรจาธุรกิจ ณ คุ้มขันโตก 

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน