ข่าวด่วน

สสจ.แนะ ‘สงกรานต์เชียงใหม่’งดอีเว้นท์-จุดรวมตัวคนจำนวนมาก สภาวัฒนธรรมฯย้ำ ชูประเพณี-วัฒนธรรมเป็นหลัก

วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายวัลลภ นามวงศ์พรหม กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563 ที่จะมาถึง ได้มีการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้วว่า สิ่งใดที่เป็นประเพณีวัฒนธรรม จารีตฮีตฮอยมานานให้คงไว้ เพราะประเพณีล้านนามีความแตกต่าง ของเราจะเรียกว่า ปี๋ใหม่เมือง มีพิธีกรรมความเชื่อที่ยึดถือปฏิบัติกันมายาวนาน ไม่ใช่แค่การรดน้ำ แต่มีวิถีพุทธ การเข้าวัด วันสังขารล่อง วันเนาว์ วันปากปี ที่กำหนดไว้ 

“แต่เมื่อปัจจับันมีการระบาดของโรคไวรัส ก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบว่า อะไรคือพิธีกรรมตามความเชื่อดั้งเดิม ส่วนการจัดกิจกรรม หรืออีเว้นท์ต่างๆ จุดที่คนไปชุมนุมกันจำนวนมากก็ขอให้ใช้ดุลยพินิจ เพราะความจริงการรดน้ำไม่ใช่ประเพณีหลัก แต่อยู่ที่การถือศีล ขอพร ขอขมา อุทิศส่วนกุศลให้บิดามารดาที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งก็ไม่น่าห่วงเพราะผู้คนไปวัดกันไม่มาก แต่ขอให้มีความสุข สนุกตามวิถีเดิมของเราเอาไว้ ส่วนขบวนแห่หรืออะไรที่จะมีคนมารวมกันเยอะๆ ก็ต้องคิดกัน แต่จะให้ผู้ว่าฯ ไปออกคำสั่งลบล้างประเพณีดั้งเดิมทำไม่ได้ แค่เรางดเว้นสิ่งที่ไม่เป็นสาระสำคัญก็เพียงพอ เพราะไม่ว่าขบวนแห่พระ ขบวนรดน้ำดำหัว เป็นสิ่งที่มาทีหลังประเพณีและวัฒนธรรมเดิมของเราชาวล้านนา”

นายวัลลภ กล่าวอีกว่า สำหรับขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญจากหัววัดออกไปให้ประชาชนสรงน้ำพระนั้นก็ไม่ต้องแห่ออกไป แต่ให้อาราธนาท่านออกมาประดิษฐานที่หน้าพระวิหารและให้ประชาชนเข้าไปสรงน้ำตามประเพณีก็ถือเป็นความสมบูรณ์ของการรักษาฮีตฮอย ส่วนขบวนรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัด หากจะทำต่อก็คงไม่มีใครว่า หากมีการจัดการที่ดี แต่หากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เชียงใหม่ พิจารณาแล้วว่าไม่ควรทำก็ยกเลิกได้ ขอเพียงยึดหลักสำคัญที่ดีงาม ทั้งการแต่งกายพูดจาภาษาพื้นเมือง เข้าวัดทำบุญ สรงน้ำพระตามแบบวิถีเดิม ใช้ดอกไม้บูชา ขอขมา แทนการรดน้ำก็ไได้ แต่ไม่ใช่การสาดน้ำที่พัฒนารูปแบบไปต่างๆ นานาๆ ไปจนถึงขั้นใช้น้ำแข็งสาดใส่กัน 

นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เชียงใหม่ กล่าวว่า ถ้าแค่การรดน้ำดำหัวพ่อแม่ ทำบุญตักบาตรก็ไม่น่ามีปัญหา แต่กรณีการจัดอีเว้นท์ หรือมีการรวมตัวคนจำนวนมาก มีการเบียดเสียด หัวชนหัวกัน ก็ควรจะหลีกเลี่ยง เพื่อป้องกันปัญหาโรคไวรัส COVID-19 โดยเฉพาะการเล่นสาดน้ำในคูเมือง เล่นแป้ง ขบวนแห่ต่างๆ อยากแนะนำให้หลีกเลี่ยง หรืองดกิจกรรม ซึ่งยังรวมไปถึงการประชุมที่มีจำนวนคนมากกว่า 100 คนขึ้นไป ซึ่งถือเป็นความห่วงใยของคณะกรรมการโรคติดต่อ ซึ่งเราจะมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือในประเด็นนี้อีกครั้ง

ในขณะที่นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า วันที่ 16 มีนาคมนี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ เพื่อกลั่นกรองข้อมูลให้รอบด้าน ทั้งหมดเป็นไปเพื่อความปลอดภัยในภาพรวม ส่วนหน่วยงานหรือองค์กรใดที่จะจัดกิจกรรมก็ต้องขอให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยขอให้รับฟังความห่วงใยที่ สสจ.เชียงใหม่ ให้ความเห็น ฝากชาวเชียงใหม่และรับฟังเหตุและผลถึงความจำเป็นรอบด้านด้วย เพื่อการเดินมาพบกันครึ่งทางไม่เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างความเดือดร้อนเสียหาย เพราะงานส่วนใหญ่เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้กำหนดรูปแบบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนของภาคเอกชนที่เคยจัดกิจกรรมสงกรานต์ในรูปแบบปาร์ตี้โฟมต่างพากันประกาศยกเลิกกิจกรรมไปแล้วหลายราย โดยให้เหตุว่าเพื่อความปลอดภัยจากการระบาดของไวรัส COVID-19

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน