ข่าวด่วน

เชียงใหม่เริ่มปฏิบัติการ ‘Set Zero’ดับไฟป่า พื้นที่โซนเหนือ

วันที่ 9 มีนาคม 2563 พ.อ.กฤติ พันธะสา เลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า ภายหลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีคำสั่งให้ตั้งศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ (ส่วนหน้า) ในค่ายพิชิตปรีชากร กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว เพื่อเตรียมปฏิบัติการ Set Zero ในวันที่ 9 – 10 มีนาคมนี้ พร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร เหยี่ยวไฟ เสือไฟ เจ้าหน้าที่ปกครอง ชุดปฏิบัติการดับไฟจาก อบจ.เชียงใหม่ อปพร. ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในหมู่บ้านที่เกิดไฟ สนธิกำลังเข้าไปดับไฟใน 4 พื้นที่ คือ  อ.เชียงดาว ไชยปราการ พร้าว และฝางนั้น 

“เช้าวันนี้สั่งการให้ ร.อ.นัฐพงษ์ สมัครการ และ ร.อ.ประพันธ์ ชาติไทย นักบิน นำเครื่องบินฝึกแบบ 41 หรือ บ.ฝ.41 บินลาดตระเวนตรวจจุดความร้อนในพื้นที่ที่เกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ร่วมกับชมรมร่มบินเชียงใหม่และจิตอาสาภาคประชาชน เส้นทางบินเชียงใหม่ – อ.แม่ริม – อ.แม่แตง – อ.เชียงดาว – อ.ไชยปราการ – อ.พร้าว – อ.สันทราย อ.ดอยสะเก็ด – สนามบินเชียงใหม่ เพื่อตรวจสอบจุดความร้อนก้อนประสานภาพื้นดินเข้าดับไฟป้องกันการลุกลามเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะ อ.เชียงดาว ซึ่งเป็นเป็นพื้นที่เป้าหมาย และเช้านี้พบจุดความร้อน 32 จุด ซึ่งถือว่ามากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่”

พ.อ.กฤติ กล่าวว่า จากการบินสำรวจ ด้วยเครื่อง Cessna 172 ของหน่วยบินทหารบกยุทธวิธีที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก พบว่าหลายจุดเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินสามารถดับไฟได้เกือบทั้งหมดแล้ว แต่ในเส้นทางการบินสำรวจพื้นที่ อ.แม่แตง สันทราย พร้าว ดอยสะเก็ด และสันกำแพง ยังพบกลุ่มควันในลักษณะที่กำลังเริ่มไหม้และลุกลาม นักบินจึงรายงานพิกัด ทิศทางลม และสภาพพื้นที่ แบบเรียลไทม์เข้าไปยังศูนย์บัญชาการแก้ปัญหาฝุ่นควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งต่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดิน โดยเฉพาะศูนย์บัญชาการส่วนหน้าฯ ในแต่ละอำเภอ ทีมอาสาดับไฟ ร่วมถึงทีมร่มบินจิตอาสา ในเข้าสำรวจ ระงับเหตุ และป้องปราม

ทั้งนี้ในวันเดียวนี้ กองทัพอากาศจัดส่งเครื่อง AU23 พีชเมคเกอร์ – Peacemaker เข้าร่วมปฏิบัตภารกิจ Set Zero โดยใช้วิธีกระจายเสียงประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อแจ้งเตือน และการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ในพื้นที่เป้าหมาย 5 อำเภอ  คือ เชียงดาว ฝาง ไชยปราการ ดอยสะเก็ด และพร้าว อีกด้วย

อย่างไรก็ตามวันนี้ศูนย์บัญชาการฯ รายงานพบจุดความร้อน หรือ Hotspot จำนวน 136 จุด อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 50 จุด ป่าอนุรักษ์ 80 จุด เขต สปก.6 จุด ลดลงจากวานนี้แต่ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูงมาก และส่งผลกระทบต่อดัชนีคุณภาพชีวิตประชาชน เพราะปริมาณฝุ่นละอองขนาดล็กยังอยู่ในจุดอันตรายต่อการใช้ชีวิตกลางแจ้ง

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน