ข่าวด่วน

เชียงใหม่ ‘ฝุ่น’ยังฟุ้งกระจาย จุดความร้อนยังสูง218จุด

วันที่ 8 มีนาคม 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ประกาศแจ้งเตือนประชาชนว่า สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ยังประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 โดยดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์อันตราย โดย PM2.5 เฉลี่ยอยู่ที่ 112 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินค่ามาตรฐานที่ 50 ไมโครกรัมฯ ถือว่าอยู่ในระดับพื้นที่สีแดง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนทุกระดับ เนื่องจากความกดอากาศรวมทั้งสภาพลมอ่อน อากาศจึงไม่ยกตัว เกิดการสะสมของหมอกควันมากขึ้น 

ในขณะที่ข้อมูลจากแอพพลิเคชั่น AirCMI ตัวเมืองเชียงใหม่วัดได้ 132 ไมโครกรัมฯ อ.ไชยปราการ 142 ไมโครกรัมฯ อ.พร้าว 167 ไมโครกรัม อ.แม่แตง 170 ไมโครกรัมฯ อ.เชียงดาว 228 ไมโครกรัมฯ  อ.ฝาง 253 ไมโครกรัมฯ อ.แม่ออน 270 ไมโครกรัมฯ   

ส่วนศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รายงานพบจุด Hotspot  ระบบดาวเทียม VIIRS ตามข้อมูล GISD เช้าวันที่ 8 มีนาคม 2563 จำนวน 218 จุด (จาก240จุดวานนี้) ในพื้นที่ 21 อำเภอ 47 ตำบล และจากการตรวจสอบพบว่าเป็นพื้นที่เกษตรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 8 จุด และลุกลามจากจุดเดิมรอบเช้าวันนี้ 13 จุด 

ทางด้านชมรมร่มบินจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์สภาพพื้นที่จากการบินสำรวจโซนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ พบการเผาไหม้ลุกลามเป็นบริเวณกว้างในหลายจุดทั้ง อ.เชียงดาว อ.ไชยปราการ อ.พร้าว องดอยสะเก็ด อ.สันกำแพง ประสานจุดให้เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และหน่วยเสือไฟ เข้าดำเนินการ แต่เนื่องจากอยู่ในบริเวณป่าเขาและสูงชัน จำเป็นต้องประสานนำเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยดับไฟอีกทางหนึ่ง

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน