ข่าวด่วน

รมว.วราวุธ สั่งแก้ปัญหา ‘ม่อนแจ่ม’ปลุกจิตสำนึกปชช.รักษาป่า วอนอย่าทุบ-เผาโรงงานผลิตน้ำชั้นดีของประเทศ

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 5 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงาน สวนสัตว์เชียงใหม่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าและมอบนโยบายที่สำคัญกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดร่วมรับมอบนโยบายสำคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานโครงการหลวง ผลการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล การฟื้นฟูและปลูกป่าต้นน้ำและการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่เสียหายจากไฟป่า

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่รับผิดชอบปีนี้รุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะจุดความร้อน หรือ Hotspot ที่เกิดแล้วรวม 19,000 จุด โดย 12,000 จุด หรือ 62% เกิดนอกเขตป่า อยู่ในเขตป่าคงสภาพ 6,075 จุด และพื้นที่แปลงเกษตรในเขตป่า 1,438 จุด ซึ่งจะพบว่าเกิดนอกเขตป่ามากกว่าพื้นที่ป่าซึ่งง่ายต่อการจัดการ จุดความร้อนสูงที่สุดอยู่ในพื้นที่ จ.ลำปาง ตาก แม่ฮ่องสอน ลำพูน และพะเยา ตามลำดับ ซึ่งคาดว่าในฤดูไฟประมาณปลายเดือนมีนาคม-เมษายน 2563 การเกิดไฟป่าจะไม่มากเท่าปีที่ผ่านมา เพราะปีนี้ฤดูร้อนและเชื้อเพลิงมาเร้วกว่าปกติ แต่ก็ทำให้เกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือแล้ว 5.33 ล้านไร่ หรือ 12.24% สูงกว่าปีที่แล้วที่ 10% ถือเป็นโจทย์สำคัญที่ต้องแก้ไข โดยหัวใจอยู่ที่กำลังเจ้าหน้าที่ต้องตรวจพบและควบคุมจุดเกิดไฟอย่างรวดเร็ว    

ส่วน นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า จิตอาสาคือส่วนสำคัญในการฟื้นฟูป่าให้กลับคืนสู่สภาพที่อุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ปีที่ผ่านมาเกิดไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง จ.นครศรีธรรมราช เสียหายหนักมาก ปีนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพื้นที่ภาคใต้และทรงมีรับสั่งว่า ปีนี้ไม่อยากให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็งอีก จึงเป็นหน้าที่สำคัญในการวางแผนจัดการ โดยต้องขอให้รัฐมนตรีประสานไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือกับกรมชลประทานที่ทำการขุดลอกพื้นที่จนทำให้น้ำป่าพรุไหลออก ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องมีการควบคุมให้ดี

ในขณะที่ นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า การจัดการปัญหาขยะในทะเลที่ผ่านมาทำได้ดีมากขึ้น จากเดิมที่ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 6 ของโลก ที่ปล่อยขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุด ขณะนี้ได้รับการเลื่อนอับดับขึ้นไปที่ 10 หลังจากเรามีนโยบายงดการใช้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า  อย่างไรก็ตามในวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา มีการนำสารคดีสั้นเข้าฉายในโรงภาพยนตร์เมเจอร์จำนวน 130 โรง ซึ่งจะมีเยาวชนและประชาชน จำนวน 13 ล้านคน ได้รับชมการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้การร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติ

ทั้งนี้นายวราวุธ ได้กล่าวว่า การแก้ปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่กำลังจะลุกลาม สิ่งที่สำคัญคือ การสร้างความเข้าใจกับประชาชนว่าป่าต้นน้ำมีความสำคัญที่สุด และเราต้องช่วยกันรักษาผืนป่าให้กลับมาสมบูรณ์ การเผาป่าคือการเผาบ้าน การทุบทำลายโรงงานผลิตน้ำชั้นดีของประเทศ หากทำได้ปัญหาก็จะหมดไป ส่วนการดำเนินงานโครงการหลวงเป็นอีกประเด็นที่อยากให้ทุกส่วนให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เพราะล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 ทรงริเริ่มไว้เพื่อประโยชน์สุขของเกษตรกรและราษฎร แต่วันนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปมากเกี่ยวกับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียง เพราะปัจจุบันความพอเพียงคือต้องมีโทรศัพท์แพง โทรทัศน์ดิจิทัล จึงทำให้เกิดปัญหา 

“ยกตัวอย่าง ‘ม่อนแจ่ม’ วัตถุประสงค์แรกคือต้องการให้เกษตรกรอยู่ดีกินดี จากการทำเกษตร 90% แต่ขณะนี้กลายเป็นการทำโฮมสเตย์ 90% ที่เหลือ 10% ทำแปลงสตรอเบอร์รี่ ไม่ใช่พืชผักเมืองหนาวอย่างที่ควรจะเป็น จึงจำเป็นที่จะต้องเข้าไปปลุกจิตสำนึกราษฎรในเข้าใจว่าต้องทำเพื่ออะไร ต้องทำการเกษตรที่อนุรักษ์ธรรมชาติ ไม่ใช่การไถป่าแล้วมาทำโรงแรม Airbnb เกิดปัญหาขยะ น้ำ การเข้าใช้พื้นที่ผิดวัตถุประสงค์” นายวราวุธ กล่าว

ซึ่งการประชุมครั้งนี้ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดทีมแพทย์มาคัดกรองไวรัสโควิด-19 ให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุม และ ทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหารโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม และนางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา เข้ามอบเงิน 600,000 บาท เพื่อสบทบ ‘กองทุนผู้พิทักษ์ป่า’ แก่รัฐมนตรีฯ ด้วย

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน