ข่าวด่วน

เชียงใหม่หนุนจัด ‘Chiang Mai International AIRSHOW 2020’ตั้งเป้าศูนย์กลางการบินทั่วไป 21-23 กพ.นี้ กระตุ้นท่องเที่ยวเชิงอากาศยาน

วันที่ 20 ภุมภาพันธ์ 2563 ​​ภาครัฐ-เอกชนเชียงใหม่ จับมือเดินหน้าจัดงาน Chiang Mai International AIRSHOW 2020 การแสดงอากาศยานขนาดเล็กครั้งแรกในภูมิภาค ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการบินทั่วไป (General Aviation) สนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ ต่อยอดการเป็นแหล่งประกอบ- ซ่อมบำรุงอากาศยานขนาดเล็ก ประเมินนักท่องเที่ยวเข้าร่วมชมงานมากกว่า 15,000 คน ตลอด 3 วัน ซึ่งคาดว่าเม็ดเงินจะสะพัดในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท พร้อมผลักดันให้จัดต่อเนื่องทุกปีดึงเครื่องบินส่วนตัวทั่วโลกมาร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอากาศยานเติบโต 

​​นายดำรงค์  องอาจ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมการบินภาคเหนือ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จะได้จัดงาน ‘มหกรรม CHIANGMAI AIRSHOW 2020 ครั้งที่ 1’ ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามบินเชียงใหม่แอร์สปอร์ต หมู่ 2 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังฤดูกาลท่องเที่ยว อันจะก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชนและสมาชิกผู้ประกอบการ ทั้งแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร และการขนส่ง โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 15,000 คน ตลอดระยะเวลาจัดงาน เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอสันกำแพง และจังหวัดเชียงใหม่ และจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 8.00-10.30 น. 

​​“เราหวังแสดงศักยภาพของพื้นที่ด้านการบินและอากาศยาน รวมถึงการสร้างเครือข่ายด้านธุรกิจการบิน บุคคลที่เกี่ยวข้องในการการเตรียมความพร้อม ในการยกระดับกิจกรรมแสดงอากาศยานในระดับนานาชาติในระดับที่ใหญ่ขึ้นอนาคต อันจะเป็นจุดเริ่มที่สำคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัวด้านธุรกิจการบินในพื้นที่ รวมถึงส่งเสริมให้เชียงใหม่-ภาคเหนือเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตบุคลากร และเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการบินในอนาคตโดยเฉพาะการเป็นแหล่งประกอบ สร้างและซ่อมเครื่องบินขนาดเล็ก” 

นายดำรงค์ กล่าวอีกว่า การจัดงานครั้งนี้ มุ่งหวังกระตุ้นเศรษฐกิจหลังฤดูการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอากาศยาน และการผลักดันให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการบินทั่วไปหรือเครื่องบินขนาดเล็ก และอากาศยานอื่น ๆ เป็นต้น โดยกิจกรรมตลอดทั้ง 3 วัน จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ การ Fly in จากสถาบันการบินต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการตอบรับมาแล้วมากกว่า 30 ลำ การบินประเภทร่มบิน , พาราเพลน Aero Chute , การแสดงบอลลูน รวมทั้งหมดแล้วมากกว่า 70-80 อากาศยาน โดยจะมีการแสดงการบินเครื่องบินเล็ก การให้ความรู้ด้านการบินและอวกาศจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ การสาธิตเครื่องบินบังคับวิทยุ แบบไฮเทคโนโลยี การบินบอลลูน ทไวไลท์ ที่สีสันความสวยงามช่วงค่ำ การออกบู้ธแสดงสินค้า OTOP ของอำเภอสันกำแพง มากกว่า 100 บู้ธเป็นต้น 

ในขณะที่​​นายอาคม สุวรรณกันธา รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และประธานชมรมกิจกรรมทางอากาศเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานเชียงใหม่แอร์โชว์ 2020 ครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอากาศยาน ที่จะเน้นเครื่องบินการบินทั่วไป (General Aviation) ซึ่งถือว่าเชียงใหม่มีศักยภาพสูงมากเพราะปัจจุบันมีธุรกิจท่องเที่ยวแบบร่มบิน ร่มร่อน รวมถึงบอลลูนจำนวนมาก เป็นกิจกรรมทางอากาศที่สามารถส่งเสริมกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างแรงบันดาลใจด้านการบินให้เยาวชนและผู้สนใจได้เข้าสู่ธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านการบินด้วย   และที่สำคัญคือจะเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดความสนใจในอาชีพด้านการบิน ซึ่งในอนาคตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูนจะพัฒนาไปสู่เมืองการบินและอากาศยานภาคเหนือ (Northern Aerotropolis) ได้

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน