ข่าวด่วน

สุดยอดโรงแรมไทย ‘ดวงตะวัน-เชียงใหม่’รับ3รางวัล การันตีคุณภาพมาตรฐานสากลจาก TCEB

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรมสวิสโซเทล บางกอก รัชดา กรุงเทพมหานคร นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานมอบมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงาน ประเภทห้องประชุมในระดับอาเซียนและระดับประเทศ ในงาน MICE Standard day 2020 ซึ่งจัดโดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (TCEB) 

ซึ่งโรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ โดยนายอิษวัต ลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเลเชอร์กรุ๊ป  และ น.ส.วารุณี คำเมรุ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ เข้ารับมอบรางวัลรวม 3 รางวัล อันทรงเกียรติ ตามมาตรฐานการตรวจประเมินโดย สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ (สรอ.) ซึ่งใช้บุคลากรวิชาชีพตามมาตรฐานสากล หลักเกณฑ์พิจารณามาตรฐานครอบคลุมตัวชี้วัดด้านกายภาพ เทคโนโลยี การบริการ และการจัดการที่สนับสนุนการจัดการอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดย น.ส.วารุณี เปิดเผยว่า รางวัลแรกได้แก่ มาตรฐานที่ 1  ตรามาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย  Thailand MICE Venue Standard – TMVS ซึ่งห้องประชุมของโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลคือ ห้องประชุมดวงตะวัน แกรนด์บอลล์รูม , ห้องประชุมเชียงแสน, ห้องประชุมเชียงดาว และห้องประชุมดอยหลวง ประจำปี 2020- 2022 

มาตรฐานที่ 2  ตรามาตรฐานสถานที่จัดงานอาเชียน  ASEAN MICE Venue Standard  – AMVS ซึ่งห้องประชุมของโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลคือ ห้องประชุมดวงตะวัน แกรนด์บอลล์รูม โดยมีห้องแบ่งกลุ่มย่อย ประกอบด้วย ห้องประชุมเชียงแสน 1-4 , ห้องประชุมเชียงดาว 1-3 และห้องประชุมเชียงรุ้ง ห้องประชุมเชียงคำ  

“ทั่วประเทศจะมีเพียง 40 โรงแรมเท่านั้น และปีนี้เราเป็นหนึ่งในสองของเชียงใหม่ คือ ดวงตะวัน และดาราเทวี ตอกย้ำมาตรฐานในการรองรับทูตานุทูต วีไอพี ตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับนานาชาติ เพราะคณะผุ้คัดเลือกจะดูใน 3 ระดับ คือ กายภาพ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปลูกต้นไม้ การบำบัดน้ำเสีย ประเพณี และชุมชน” 

มาตรฐานที่ 3 ตรามาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย  Thailand Sustainable Event Management Standard – TSEMS เป็นรางวัลใหม่ที่เน้นในเรื่องการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์  TCEB จัดให้มีการพัฒนามาตรฐาน การบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทยขึ้น เพื่อให้เกิดการยอมรับ จากภาคสาธารณะและมีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย อันนำไปสู่การดำเนินการควบคุมดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักในเรื่องการดำเนินธุรกิจไมซ์อย่างยั่งยืน แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ และส่งเสริมให้มีการนำมาตรฐานไปใช้เพื่อสร้าง ความได้เปรียบทางการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งในระดับภูมิภาคและระดับโลก และทั้งหมดทั้งมวล ที่โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ได้ ดำเนินการบริหารจัดการ ได้ครบถ้วนทั้ง 3 ด้าน คือด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ควบคู่กับการบริการอย่างมืออาชีพ 

ซึ่งมาตรฐานอันทรงเกียรติระดับประเทศ และอาเซียนนี้ มีเพียง 20 โรงแรมในประเทศเท่านั้นที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับตราสัญลักษณ์  และมีเพียงแค่ 2 โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมาตรฐานดังกล่าว คือ ดวงตะวัน และรติ ล้านนา เพราะเราใส่ใจทั้งในแง่สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การจ้างงานคนในพื้นที่ รวมไปถึงการซื้อข้าวจากสหกรณ์การเกษตรพร้าว เป็นการใช้ผลผลิตของชุมชน เลือกซื้อสินค้าที่ใช้ภาชนะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่

“นับเป็นความภาคภูมิใจของทั้งฝ่ายบริหารและพนักงานโรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง  และเรายังคงรักษา พัฒนา และต่อยอด มาตรฐาน ระบบการบริหารงานและการบริการอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี้ต่อไป เพื่อการบริการห้องประชุมสัมมนาที่ดีที่สุด รอต้อนรับลูกค้าที่จะมาจัดงานประชุมสัมมนาที่ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ในทุกๆ โอกาส” น.ส.วารุณี กล่าว

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมเวปไซด์ได้ที่ www.duangtawanhotelchiangmai.com

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน