ข่าวด่วน

รมช.เกษตรฯ ห่วงเกษตรกรช่วงน้ำน้อย ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำหวังสร้างรายได้ประมงเชียงใหม่

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ที่บริเวณประตูระบายน้ำท่าวังตาล จังหวัดเชียงใหม่ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 500,000 ตัว ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว ปลาบ้า ปลาสร้อยขาว ปลากระแห และปลาตะเพียนทอง ตามโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเสริมสร้างรายได้จากอาชีพประมงในช่วงฤดูแล้ง โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมคับคั่ง

ทั้งนี้รายงานของสำนักงานชลประทานเชียงใหม่ ระบุว่า ปัจจุบันสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำปิงตอนบน มีปริมาณเก็บกักน้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และเขื่อนแม่กวงอุดมธารา น้อยกว่าปี 2562 ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และรายได้ของเกษตรกร กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมประมง กรมชลประทาน และจังหวัดเชียงใหม่ จึงร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณฝายและประตูระบายน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำปิง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มแหล่งอาหาร เสริมสร้างรายได้ บรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนและเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง 

ซึ่งนายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุปันกรมชลประทานกำชับโครงการชลประทานทุกพื้นที่ ให้บริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี2562/63 โดยเน้นน้ำด้านการอุปโภคบริโภคมาเป็นลำดับแรก ซึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 วางแผนสำรองน้ำไว้แล้วจำนวน 70 ล้าน.ลบ.ม ซึ่งจะสามารถใช้อุปโภคและบริโภคได้ไปจนถึงวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 นี้ และมั่นใจว่าปีนี้ในเขตพื้นที่ชลประทานจะไม่มีการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ แต่ต้องขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เพื่อลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำในอนาคต

หลังจากนั้น นายประภัตร พร้อมคณะ เดินทางไปยังวัดรังษีสุทธาราม อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพบปะเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ และรับทราบปัญหาราคาหอมหัวใหญ่ตกต่ำ พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการช่วยเหลือต่อไป โดยจะมีการชะลอการนำเข้าหอมหัวใหญ่จากต่างประเทศ และประกันราคาหอมหัวใหญ่ขั้นต่ำราคากิโลกรัมละ 9 บาท นอกจากนี้ยังเข้าเยี่ยมชมสินค้าและการจำหน่ายของกรมปศุสัตว์ ณ ศูนย์ราชการปศุสัตว์ห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน