ข่าวด่วน

มูลนิธิ อ.วารินทร์ ‘ส่งน้ำใจ ป้องกันภัยไวรัสโคโรน่า และฝุ่น PM 2.5’ปี2563 มอบหน้ากากอนามัย-เจลล้างมือ ยา-เครื่องเป่าลม ให้กำลังพลกองทัพภาคที่3 ตร.ภาค 5 และ จ.ชียงใหม่

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563  ที่วิหารหลวงปู่เกวาลัน หมู่บ้านฮิมม่าเพลส เลิฟวิ่ง มูลนิธิอาจารย์วารินทร์ โดยนายวารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิ และภาคเอกชน จัดโครงการ ‘ส่งน้ำใจ ป้องกันภัยไวรัสโคโรน่า และฝุ่น PM 2.5’ ประจำปี 2563 มอบหน้ากากป้องกันระบบหายใจ เจลล้างมือ ยา เวชภัณฑ์ เครื่องเป่าลม โดยมีนายวีรพันธ์  ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่  พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พ.อ.กฤษณพงศ์ พรหมการัตน์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 33 ผู้แทนกองทัพภาคที่ 3 เป็นตัวแทนรับมอบ 

ทั้งนี้ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนสิ่งของป้องกันโรคของประชาชน สนันสนุนอุปกรณ์การดับไฟอันเป็นต้นเหตุของฝุ่น PM 2.5 รวมทั้งให้รางวัลสนับสนุนและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในการช่วยกันป้องกันการเผาป่าอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ภาคเหนือ

โดยครั้งนี้ มูลนิธิ อ.วารินทร์ มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 6,000 ขวด หน้ากากอนามัยรวม 4,000 ชิ้น พร้อมทั้งยารักษาโรคอื่นๆ จำนวน 15,000 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนสิ่งของป้องกันโรคของประชาชน ทั้งจากไวรัสโคโรน่าและฝุ่น PM 2.5 ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ ในส่วนของกองทัพภาคที่ 3 ทาง มูลนิธิ อ.วารินทร์ สนับสนุนเครื่องเป่าลม จำนวน 20 เครื่อง เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

หลังจากนั้นกำลังพลของกองทัพภาคที่ 3 และตำรวจภูธรภาค 5 ได้อำนวยความสะดวกในการนำสิ่งของไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่เดินทางมารอรับสิ่งของในครั้งนี้ 5 จุด ได้แก่ สวนสาธารณะหนองบวกหาด ตลาดวโรรส หรือกาดหลวง ประตูช้างเผือก ตลาดสันป่าข่อย ตลาดศิริวัฒนา หรือกาดธานินทร์ โดยในแต่ละจุด จะแจกชุดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย และยารักษาโรค 600 ชุด/จุด

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน