คณะแพทย์ มช.แถลงข่าวดี ‘ผู้ป่วยไวรัสโคโรนาชาวจีน’หายดีใกล้กลับบ้านแล้ว เน้นการรักษาตามอาการเท่านั้น

เมื่อเวลา 10.20 น. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการและผู้บริหารศูนย์ศรีพัฒน์ รศ.พญ.รมณีย์ ชัยวาฤทธิ์ หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. อ.นพ.ปรเมษฐ์ วินิจจะกูล หน่วยโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกันแถลงข่าวความคืบหน้าการรักษาผู้ป่วยจากไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 และการดูแลความปลอดภัยของบุคลากรและประชาชนผู้มารับบริการ

ศ.นพ.บรรณกิจ กล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติและโลก และโรงพยาบาลสวนดอกก็มีเคสร่วมด้วย 1 ราย แต่การแถลงต้องรอให้เป็นไปตามระบบ ซึ่งล่าสุดขอยืนยันในมาตรการการป้องกันการกระจายของเชื้ออย่างเต็มที่ในการเฝ้าระวังการติดเชื้อในผู้ป่วยรายอื่นๆ และบุคลากรทางการแพทย์อย่างเข้มข้น จนถึงปัจจุบันนี้ ยังไม่พบว่ามีบุคลากร หรือผู้ป่วยรายใดติดเชื้อต่อจากผู้ป่วยรายดังกล่าว และจนถึงวันนี้ยังไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ และข่าวดีคือ คนไข้รายนี้หายและใกล้จะกลับบ้านได้แล้ว หลังได้รับการบริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลสวนดอก

โดย อ.นพ.ปรเมษฐ์ กล่าวว่า ผู้ป่วยชาวจีนอายุ 28 ปีเดินทางจากเมืองจิงโจว มณฑลหูเป่ย มาถึงเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 และเข้าตรวจรับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชในวันที่ 21 มกราคม 2563 ด้วยอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก ผลการตรวจตัวอย่างจากช่องจมูกและคอ ตรวจไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จากห้องปฏิบัติการ 2 แห่ง และ 2 ครั้ง คือ ในวันที่ 22 และวันที่ 25 มกราคม โดยภาพรังสีปอดเบื้องต้นเป็นปกติ แต่เนื่องจากในวันที่ 27 มกราคม ผู้ป่วยยังคงมีไข้และมีอาการไอมากขึ้น คณะแพทย์จึงได้ทำการตรวจภาพรังสีทรวงอกซ้ำอีกครั้ง และเมื่อพบว่ามีปอดอักเสบจึงได้ทำการส่องกล้องทางหลอดลม และตรวจพบเชื้อจากน้ำล้างปอด ขณะนี้ผู้ป่วยได้พักรักษาตัวอยู่ในห้องแยกความดันอากาศเป็นลบสำหรับผู้ติดเชื้อทางเดินหายใจ ทางทีมผู้รักษาได้ให้การรักษาตามอาการ เช่น ยาลดไข้ ยาขับเสมหะ ให้สารน้ำและออกซิเจน ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นตามลำดับ โดยไข้เริ่มลดลงตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม และปัจจุบันไม่มีไข้แล้ว คณะแพทย์ผู้รักษากำลังรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อยืนยันว่าผู้ป่วยพ้นระยะแพร่เชื้อแล้ว จึงจะจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล

“ผู้ป่วยรายนี้อาการดีขึ้นและหายได้ เพราะแพทย์ใช้วิธีรักษาตามอาการ เช่น หากพบออกซิเจนต่ำ หรือหายใจเหนื่อยหอบก็ให้ออกซิเจน กินไม่ได้หรือขาดน้ำก็ให้สารน้ำทดแทน ไอ มีเสมหะ เราก็ให้ยาลดน้ำมูกและยาแก้ไอ เน้นการรักษาตามอาการเป็นหลักและดีขึ้น เมื่อเอ็กซเรย์ซ้ำก็พบว่าอาการปอดอักเสบดีขึ้น อาจจะเป็นเพราะผู้ป่วยอายุยังน้อย และเราไม่ได้ใช้ยา 2 ตัว ตามที่มีการรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถี ไม่ได้ใช้ยาอะไรเฉพาะเจาะจง ซึ่งตัวยาที่ใช้รักษาดังกล่าวยังต้องรอผลการวิจัยจากทางการแพทย์จีนที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้” อ.นพ.ปรเมษฐ์ กล่าว

รศ.นพ.ชัยวัฒน์ กล่าวว่า ในส่วนของการดูแลความปลอดภัยของบุคลากรและประชาชนผู้มารับบริการนั้น ทางโรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ กำหนดให้มีการจำกัดทางเข้า – ออก 5 จุดใหญ่ โดยทุกทางเข้าออกจะมีจุดคัดกรองผู้รับบริการรวมถึงบุคลากรทุกท่านจะต้องผ่านจุด Thermoscan หรือวัดอุณหภูมิร่างกาย รวมทั้งทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หากพบผู้ใดมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส มีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือหายใจหอบเหนื่อย เจ้าหน้าที่จะแยกเพื่อไปรับการตรวจที่ opd สนามหน้าอาคารนินมานเหมินท์-ชุติมา ตามแนวทางการป้องกันและควบคุมโรค เพื่อไม่ให้เข้าไปแพร่เชื้อในตัวตึก และแยกไปรักษายังส่วนที่จัดไว้รองรับเฉพาะ ส่วนบุคคลที่มีประวัติเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนและต่างประเทศ ภายใน 14 วัน และแยกไปยังคลินิกพิเศษเฉพาะ

“เครื่อง Thermoscan หรือวัดอุณหภูมิร่างกาย จะช่วยสร้างความมั่นใจแก่ผู้มาใช้บริการทุกคน ซึ่งเราซื้อมาใช้ในระยะยาว มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญร่วมดูแลในทุกจุดที่เดินทางเข้า-ออก อยากแนะนำให้สวมใส่หน้ากากอนามัยไว้เพื่อป้องกันตนเองให้ปลอดจากโรค นับตั้งแต่เกิดโรคในส่วนของโรงพยาบาลพบต้องผู้ป่วยเข้าข่าย 17 ราย และพบชายชาวจีน 1 รายที่ติดเชื้อ ปัจจุบันยังคงเหลือรอผลตรวจอีก 2 รายเท่านั้น เพื่อรอผลตรวจว่าติดเชื้อหรือไม่”

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ กล่าวเสริมว่า ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีคำแนะนำให้บุคลากรและบุคคลทั่วไป ในการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากไวรัสต่าง ๆ โดยได้เน้นย้ำเรื่องการทานอาหารปรุงสุก ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ และปฎิบัติให้ถูกต้อง รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการติดเชื้อรวมทั้งการแพร่กระจายของเชื้อด้วยโดยประชาชนสามารถขอข้อมูล คำแนะนำ ข่าวสาร และความคืบหน้าทั้งหมด หรือติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/medicine.cm/

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน