ชาวเชียงใหม่ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ บวงสรวง-ถวายสักการะ ‘พระเจ้ากาวิละ’น้อมรำลึกพระเกียรติคุณ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ พล.ต.สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะและพิธีบวงสรวงพระเจ้ากาวิละ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและคุณงามความดีของบรรพบุรุษชาวล้านนาและพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวเชียงใหม่ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยทหาร ตำรวจ เจ้านายฝ่ายเหนือ ส่วนราชการ กงสุลต่างประเทศ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะและพิธีบวงสรวง

พระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ หรือพระเจ้ากาวิละ ทรงเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ และอาณาจักรล้านนาพระองค์แรกแห่งราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ หรือเจ้าเจ็ดตน ทรงปกครองเมืองเชียงใหม่ในช่วงปี พ.ศ.2285 – 2358 ซึ่งตลอดรัชสมัยของพระองค์ เป็นห้วงเวลาแห่งการศึกสงครามและสร้างบ้านแปงเมือง ทรงเป็นกษัตริย์ชาตินักรบ ร่วมกับพระอนุชาทั้ง 2 นับตั้งแต่พระเจ้าตากสินมหาราชทรงนำกำลังทหารไทยเข้าตีและขับไล่ทหารพม่าออกจากเมืองเชียงใหม่ได้สำเร็จเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2317 โดยมีพระเจ้ากาวิละเป็นกองทัพหน้า และปกครองเมืองเชียงใหม่แบบประเทศราชสืบมา 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงปฐมกษัตริย์แห่งเมืองเชียงใหม่ มณฑลทหารบกที่ 33 และทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ จึงจัดให้มีการประกอบพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ปฐมกษัตริย์แห่งเมืองเชียงใหม่ เป็นประจำทุกปีในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ณ ลานอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ จ.เชียงใหม่

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน