ท่าอากาศยานเชียงใหม่แจก ‘ส้มมงคล-ของที่ระลึก’ต้อนรับนักท่องเที่ยวจีน สร้างความประทับใจช่วงเวลาพิเศษคาดผ่านเข้าออกเทศกาลตรุษจีนใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

วันที่ 24 มกราคม 2563 นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ผู้แทนส่วนราชการและสายการบิน จัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว ในโอกาสเทศกาลตรุษจีนปี 2563 โดยร่วมกันให้การต้อนรับผู้โดยสารของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD481 ซึ่งเดินทางมาจากฉางชา และสายการบินไชน่าอีสเทอร์น เที่ยวบินที่ MU2569 ซึ่งเดินทางมาจากปักกิ่ง มีการแจกส้มมงคลและของที่ระลึก เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นจุดหมายปลายทางในช่วงเวลาพิเศษ

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2563 ไม่มีเที่ยวบินพิเศษแบบเช่าเหมาลำ แต่มีสายการบินขอทำการบินเพิ่ม 3 สายการบิน ได้แก่ สายการบินไชน่าอีสเทิร์น ในเส้นทาง หนานหนิง-เชียงใหม่-หนานหนิง จำนวน 18 เที่ยวบิน และเส้นทาง เซี่ยงไฮ้-เชียงใหม่-เซี่ยงไฮ้ จำนวน 42 เที่ยวบิน สายการบินไชน่าเซาท์เทิร์น เส้นทาง กวางโจว-เชียงใหม่-กวางโจว จำนวน 46 เที่ยวบิน และสายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทาง เฉินตู-เชียงใหม่-เฉินตู จำนวน 18 เที่ยวบิน รวมทั้งสิ้น 124 เที่ยวบิน ซึ่งเมื่อรวมกับเที่ยวบินที่ทำการบินปกติแล้ว จำนวนเที่ยวบินในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้เพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนของปี 2562 ประมาณ 9.4% แต่จำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณ 1.8% ทั้งนี้คาดการณ์ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีผู้โดยสารชาวจีนเฉลี่ยวันละประมาณ 6,000 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงปกติประมาณวันละ 1,000 คน และจากข้อมูลของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ พบว่าในปี 2562 มีผู้โดยสารชาวจีนผ่านเข้าออกช่องทางท่าอากาศยานเชียงใหม่กว่า 1.78 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีผู้โดยสารชาวจีนผ่านเข้าออกช่องทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ 1.69 ล้านคน 

“สำหรับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นั้น ท่าอากาศยานเชียงใหม่ในฐานะหนึ่งในช่องทางการเข้าออกระหว่างประเทศ ได้ร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากเมืองที่มีการแพร่ระบาด ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยอินฟาเรด หรือ เทอร์โมสแกน รวมทั้งแจก Health beware card ซึ่งเป็นคู่มือการปฏิบัติตนและสังเกตอาการเบื้องต้นให้แก่ผู้โดยสาร โดยดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2563 และพบผู้โดยสารที่มีไข้สูงเข้าข่ายการตรวจหาเชื้อเพียง 1 ราย เท่านั้น ซึ่งผลการตรวจก็ออกมาแล้วว่าเป็นเพียงโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ทั้งนี้กรณีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ โรคติดต่อ และการกักกันโรค ถือเป็นหนึ่งในการวางแผนรับเหตุฉุกเฉินของท่าอากาศยาน ที่ต้องทำการฝึกซ้อมเพื่อทดสอบความรวดเร็ว ถูกต้อง และความชำนาญเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน การวางแผน การควบคุมและสั่งการ ที่ผ่านมาท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้เลือกหัวข้อดังกล่าวในการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบมาแล้วหลายครั้ง จึงมั่นใจได้ว่ามาตรการต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่จะช่วยสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้” 

อย่างไรก็ตามในส่วนเที่ยวบินจากเมืองอู่ฮั่น ที่เป็นต้นตอของการแพร่ระบาดโรคดังกล่าวนั้น ได้มีการยกเลิกตั้งแต่ 24 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2563 น่าจะส่งผลกระทบกับผู้โดยสารที่เดินทางมาก่อนหน้านี้แล้วไม่มีไฟล์ทขากลับประมาณ 300 คน ซึ่งทางสายการบินจะทยอยกระจายผู้โดยสารกลับไปเมืองหลักๆ เช่น ปักกิ่ง และเซี่ยงไฮ้แทน

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน