ข่าวด่วน

ผู้บริหารพิงคนครฯเผย 2ปีเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีรายได้ทะลุ200ล้าน ตั้งเป้าปี63เพิ่ม6% พร้อมเดินหน้าถ่ายโอนสู่องค์การสวนสัตว์

วันที่ 22 มกราคม 2563 นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร แถลงผลการดำเนินงานและผลประกอบการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซึ่งเป็นองค์กรในกำกับว่า ในปี 2562 มีรายได้จำนวน 252 ล้านบาท เติบโตจากปี 2561 ที่มีรายได้ 246 ล้านบาท ส่วนปี 2563 คาดว่าจะมีตัวเลขรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6% หรือราว 267 ล้านบาท โดยนับจากปี 2561 จากการเข้ามากำกับดูแลเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร โดยนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ส่งผลให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีรายได้ทะลุ 200 ล้านบาทในปี 2561 เป็นปีแรก และเพิ่มขึ้นตามลำดับ ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่มีประมาณ 200 ล้านบาท 

“ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีรายได้ที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ แม้จะถูกตัดทอนงบประมาณลดเรื่อยๆ ตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งได้รับงบประมาณ 150 ล้านบาท ปี 2562 ได้รับงบประมาณ 115 ล้านบาท  ส่วน ปี 2563 ไม่ได้รับงบประมาณอุดหนุนแล้ว”

ส่วนความคืบหน้าการถ่ายโอนเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้องค์การสวนสัตว์ดูแลตามมติ ครม. ที่ให้ยุบสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562 นายอนุชา กล่าวว่า ขั้นตอนล่าสุดอยู่ระหว่างเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงนามในพระราชกฤษฎีกาและประกาศใช้ จึงจะถ่ายโอนให้องค์การสวนสัตว์เข้ามาดูแล  ดังนั้นสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ จึงต้องบริหารจัดการไปก่อน เพราะหากองค์การสวนสัตว์รับโอนโดยใช้พระราชกฤษฎีกาเดิม จะมีข้อติดขัดเรื่องการดำเนินงานจึงต้องรอพระราชกฤษฎีกาใหม่มีผลบังคับใช้

“สำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ มีเป้าหมายส่งมอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีในสภาพที่พร้อมสมบูรณ์ และสามารถดำเนินการต่อได้ทันที โดยจะเร่งดำเนินการปรับปรุงให้ทุกอย่างมีสภาพที่ดีขึ้น และแล้วเสร็จก่อนเข้าสู่วาระครบรอบ 15 ปี ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ขณะเดียวกันสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ ได้กำหนดห้วงเวลาในการถ่ายโอนเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้องค์การสวนสัตว์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 นี้  อย่างไรก็ตามแม้จะมีการถ่ายโอนซึ่งเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของนิติบุคคลที่เข้ามาดูแล แต่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีก็ยังเป็นสมบัติของประเทศชาติ ที่ทุกคนต้องช่วยกันดูแลต่อไป” นายอนุชา กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน