ฝุ่นละอองขนาดเล็กพุ่งทะลุเพดาน เชียงใหม่ควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด ยกเว้นเผากระดาษเงินกระดาษทองช่วงตรุษจีน วอนเผาทีละน้อยเพื่อลดควัน

วันที่ 19 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้นในพื้นที่ว่า ยังคงตกอยู่ในภาวะวิกฤติในหลายอำเภอ ส่งผลให้ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์อันตรายต่อสุขภาพประชาขน เพราะมีค่าเกินมาตรฐานเฉลี่ย 200-247  อาทิ สารภี อมก๋อย ไชยปราการ สันกำแพง ดอยเต่า ฝาง ฮอด ดอยหล่อ จอมทอง แม่แจ่ม และรวมทั้งในเขตตัวเมือง 

โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยอมรับว่า อ.ดอยเต่า เชียงดาว และสารภี มีฝุ่นสูงในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน เนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นในช่วงเช้า และยังคงพบการลักลอบเผาขยะ หรือวัชพืชในช่วงกลางคืนบ้าง ซึ่งได้สั่งกระชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใกล้ชิด แม้ช่วงนี้จะไม่พบการเกิดจุดความร้อน หรือ Hotspot จากการเผาไหม้บริเวณป่า แต่ได้ขอให้ทุกอำเภอเน้นย้ำมาตรการป้องกันและขอความร่วมมือประชาชนให้งดเว้นการเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเฉพาะชุมชน

ส่วนนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือประชาชน และสั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการตามคำสั่งประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลดปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเน้นย้ำเรื่องของการควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด ห้ามมิให้มีการกำจัดวัชพืช ขยะ หรือสิ่งอื่นใดโดยการเผาอย่างเด็ดขาด ในส่วนของพื้นที่การเกษตร หากมีความจำเป็นต้องการเผาวัชพืชในพื้นที่ ต้องมีการขออนุญาตจากกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในเขตปกครองนั้นๆ เพื่อแจ้งต่อนายอำเภอ ก่อนดำเนินการเผาทุกครั้ง สำหรับการเผากระดาษเงินกระดาษทอง ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ทางจังหวัดจะไม่ห้ามการเผา แต่ขอความร่วมมือให้เผาทีละน้อยๆ ไม่เผาเป็นกองใหญ่ เพื่อลดปริมาณควันที่เกิดจากการเผา

นอกจากนี้ นายศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการกองนวัตกรรม สำนักงาน ป.ย.ป. กล่าวเพิ่มเติมถึงการป้องกันและบรรเทาปัญหาฝุ่นควัน โดยใช้ระบบบริหารจัดการปัญหาฝุ่นควัน หรือ แอปพลิเคชัน AirCMI ซึ่ง ป.ย.ป. ได้ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานต่างๆ พัฒนาระบบบริหารจัดการปัญหาฝุ่นควัน ซึ่งเป็นการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน เพื่อสนับสนุนในการบริหารจัดการและควบคุมสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศ มุ่งสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน โดยได้มีการเริ่มนำร่องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนที่จะมีการขยายผลให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป    

อย่างไรก็ตามเช้าวันนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรม ปั่นจักรยาน ‘ล่องกองแอ่วเมือง ลดฝุ่นควัน’ และมหกรรมรวมพลังเชียงใหม่ลมหายใจเดียวกัน เชียงใหม่ฮ่วมใจ๋สู้ฝุ่น โดยสภาลมหายใจเชียงใหม่ ณ ลานประตูท่าแพ อ.เมืองเชียงใหม่ เพื่อรณรงค์การลดฝุ่นควันมลพิษทางอากาศ และช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เมืองของประชาชนในพื้นที่เขตเมือง และนอกเมืองจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การลดการใช้ยานยนต์มาปั่นจักรยาน ล่องกอง แอ่วเมือง ลดฝุ่นควัน ในเขตเมืองเก่า แวะชมสถานที่ ประวัติศาสตร์ เมือง วัด และชุมชนเมืองประวิติศาสตร์แห่งล้านนา นำทีมปั่นจักรยานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ การจัดขบวนแห่ผ้าป่าระดมทุนเพื่อส่งเสริมการลดฝุ่นควัน ของประชาชนในเขตเมืองและนอกเมือง ช่วยเพื่อนป้องกันและดับไฟป่า และช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เมือง โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน