ข่าวด่วน

ศูนย์ควบคุมสถานการณ์หมอกควันฯเผย3จังหวัดเหนือ ยังมีปัญหาหมอกควันและไฟป่าสูง เชียงใหม่คุณภาพอากาศแย่อีกรอบ

วันที่ 18 มกราคม 2563 ศูนย์ควบคุมสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 รายงานว่า สาเหตุค่าอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลต่อสุขภาพ (สีส้ม) ดังนี้ จ.แพร่ เกิดจากความกดอากาศสูง ทำให้สภาพอากาศไม่ถ่ายเท มีการบริหารการจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่การเกษตร พบไฟไหม้บริเวณใกล้พื้นที่ริมเขตทางหลวง 1023 ตอน แพร่-แยกแม่แขม กม.41+400 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง ตรวจสอบพบว่ามีเพลิงลุกบริเวณพื้นที่สวนสักริมทางหลวง หน่วยงานรัฐมีการเปิดกิจกรรมรณรงค์ kick-off ฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มขึ้นในอากาศ และลดการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ จัดตั้งด่านตรวจ/จุดคัดกรองคนเข้าไปในป่า แต่ละพื้นที่ แต่ละอำเภอ ได้แก่ พื้นป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่การเกษตร ลงพื้นที่พบปะพูดคุยขอความร่วมมือประชาชนให้งดการเผา จัดให้มีการลงทะเบียนคนเข้าป่า จัดระเบียบคนเข้าป่ารายวัน พร้อมจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ส่วน จ.ตาก มีประกาศห้ามเผาออกมา ในห้วงวันที่ 13 – 27 มกราคม 2563 มีการบริหารการจัดการเชื้อเพลิง ความกดอากาศสูง ทำให้สภาพอากาศไม่ถ่ายเท ขณะนี้ได้มีการจัดทำโครงการส่งเสริมหยุดการเผาในพื้นที่เกษตร ประกาศห้ามเผา รวม 72 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2563 จัดการประชุมการรณรงค์และการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ พ่นละอองน้ำการตั้งจุดสกัดคนเข้าป่าและการจัดระเบียบเชื้อเพลิง สำหรับการเข้าถึงพื้นที่ที่ยากลำบากที่เป็นภูเขาชันมีการใช้เครื่องเป่าลมในการช่วยดับไฟ ส่วนประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง มีการประชุมและทำความเข้าใจในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง กฎหมาย และมีการจัดทำทะเบียนผู้หาของป่า มีการจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ มีการจัดทำแผนลดการจัดการเชื้อเพลิงในห่วงวันที่ 28 มกราคม-28 กุมภาพันธ์ 2563 (ในพื้นที่ อ.ท่าสองยาง) และการแบ่งพื้นที่เผา สลับผลัดเปลี่ยน เผาได้เฉพาะเวลา 15.00 – 21.00 น. และงดเว้นการเผาทุกวันอาทิตย์ (ในพื้นที่ อ.สามเงา)

ในขณะที่ จ.ลำปาง ความกดอากาศสูง ทำให้สภาพอากาศไม่ถ่ายเท ซึ่งในส่วนของแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้เร่งทำความเข้าใจการบังคับใช้กฏหมายสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือกระทำความผิด “ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น จะมีโทษความผิดตามมาตรา 74 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากที่สถานการณ์คลี่คลายไปได้ 3 วัน ล่าสุดวันนี้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเริ่มกลับมาส่งผลต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่อีกครั้ง โดยค่าดัชนีคุณภาพอากาศ หรือ AQI วัดได้ 151 มีการแจ้งเตือนให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน