เยาวชนเหนือยิ้มแป้น หลังร่วมโครงการโรงภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่นสัญจรครั้งที่10

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ‘โครงการโรงภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่นสัญจรครั้งที่ 10’ ระหว่างวันที่ 13 – 15 มกราคม 2563 สำหรับนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส ณ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย จำนวน 5 โรงเรียน ในพื้นที่ห่างไกลที่เด็กๆ ขาดโอกาสเดินทางไปโรงภาพยนตร์ กิจกรรมในครั้งนี้ได้นำเสนอภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่นที่สอดแทรกคติและข้อคิดสอนใจเรื่อง ‘รูดอล์ฟ เหมียวน้อยผจญเมือง’ โดยได้รับอนุญาตจากเอ็ม พิคเจอร์ส กรุ๊ป ตลอดจนการบรรยายแนะนำประเทศญี่ปุ่น มีจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดประมาณ 1,600 คน เพื่อแนะนำให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมและเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับญี่ปุ่น จนก่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

ซึ่งทางคณะผู้จัดงานรู้สึกประทับใจอย่างยิ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เนื่องจากนักเรียนให้ความสนใจชมภาพยนตร์อย่างตั้งอกตั้งใจและแสดงออกถึงอารมณ์ ทั้งส่งเสียงหัวเราะและแสดงความโศกเศร้าคล้อยตามเนื้อหาของภาพยนตร์ เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมนักเรียนได้กล่าวแสดงถึงความรู้สึกที่ดีและขอบคุณต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย

โดยโรงเรียนที่ได้ไปจัดกิจกรรม วันที่ 13 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย วันที่ 14 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านป่าตึงพิทยานุกูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง อ.เชียงของ จ.เชียงราย วันที่ 15 มกราคม 2563 โรงเรียนแม่หลวงอุปถมป์ไทยคีรี อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน