ข่าวด่วน

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ‘ลูกเห็บตก’พื้นที่ จ.เชียงใหม่

วันที่ 3 มกราคม 2563 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ อำเภอแม่วาง และอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และพลเรือนในพื้นที่ร่วมในพิธี ณ เทศบาลตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ ได้เกิดเหตุวาตภัยและมีลูกเห็บตกหนักเมื่อวันที่ 29-30 ธันวาคม 2562  ในพื้นที่หลายพื้นที่ โดนหนักสุดในเขต ตำบลยางคราม  อำเภอดอยหล่อ  อำเภอแม่วาง และสันป่าตอง เป็นเหตุให้บ้านเรือนของประชาชน ได้รับความเสียหายจำนวน  2,113 หลังคาเรือน และได้รับเสียหายมาก จำนวน 345 หลังคาเรือน

ที่ผ่านมามีการบูรณาการกำลังจิตอาสาจากทุกส่วนราชการ อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ มลฑลทหารบกที่ 33  ตำรวจภูธรภาค 5 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ช่างฝีมือและแรงงานจากกลุ่มผู้ประกอบการบ้านจัดสรร และประชาชนจิตอาสา รวมจำนวนกว่า 800 นาย ร่วมแรงร่วมใจเข้าช่วยเหลือซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหาย

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน