ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ออกตรวจ ‘กระเช้าของขวัญปีใหม่’เน้นย้ำมาตรฐาน-ราคาเหมาะสม

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ออกตรวจการจำหน่ายกระเช้าของขวัญเทศกาลปีใหม่ เนื่องในเทศกาลต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2563 เพื่อตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ณ ห้างสรรพสินค้าในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อาทิ ริมปิง ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขารวมโชค เทสโก้โลตัส เชียงใหม่ สาขาตลาดรวมโชค 

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย และส่วนใหญ่ติดป้ายแสดงราคาชัดเจน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการดูและเรื่องคุณภาพ วันเวลาหมดอายุ และติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน 

ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ให้ความสำคัญในการดูแลประชาชน รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม จากการซื้อสินค้าและบริการในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ จึงร่วมกับผู้ประกอบการรณรงค์การจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีคุณภาพ และได้เน้นการรณรงค์ในเรื่องของความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ‘รักโลก รักษ์สิ่งแวดล้อม’

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน