ข่าวด่วน

สวนดอกไม้แห่งใหม่ ม.แม่โจ้ เนรมิต ‘ฮักมัม…แม่โจ้’ ปลูกดอกเบญจมาศหลากสีกว้าง6ไร่ ดีเดย์24ธค.นี้ พร้อมรับนักท่องเที่ยว

วันที่ 22 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เนรมิตแปลงไม้ตัดดอก ซึ่งเป็นแปลงของเกษตรที่อยู่ในโครงการส่งเสริมการปลูกดอกเบญจมาศเพื่อการค้า ในพื้นที่พัฒนาโครงการบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นนี้

นายธนวัฒน์  รอดขาว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รก. ผอ. กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการปลูกดอกเบญจมาศเพื่อการค้าในพื้นที่พัฒนาโครงการบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2535 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เกษตรกรในชุมชนบ้านโปงมีรายได้อย่างยั่งยืน โดยการให้องค์ความรู้เรื่องการปลูก การเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ การตลาด โดยทางโครงการจัดสรรต้นกล้าให้แก่เกษตรก่อน และหลังจากที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็จะเอาเงินมาชำระค่าต้นกล้าให้กับทางมหาวิทยาลัย  

“ปัจจุบันมีเกษตรกรที่อยู่โครงการทั้งการปลูกเบญจมาศตัดดอก และปลูกเบญจมาศกระถางรวมแล้วประมาณ 25 ครอบครัว นอกจากจะส่งเสริมให้เกษตรกรได้ปลูกเพื่อการค้าแล้ว ปัจจุบันยังมีผลพลอยได้ทางด้านการท่องเที่ยว โดยเปิดให้กับนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปได้มาถ่ายภาพเพื่อบันทึกความทรงจำ และยังนำองค์ความรู้ที่ได้มาศึกษาดูงานหรือมาเยี่ยมชมไปพัฒนาต่อยอดได้อีกด้วย” นายธนวัฒน์ กล่าว

สำหรับแปลงดอกเบญจมาศหลากสี ปลูกอยู่บนพื้นที่กว้าง 6 ไร่ ใช้ชื่อว่า ‘ฮักมัม…แม่โจ้’ สวยงามด้วยดอกเบญจมาสหลากสีสันที่กำลังแย้มกลีบบานสพรั่ง ด้านหลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในชุมชนบ้านโปง หมู่ 6  ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ พร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ด้วยค่าบริการเข้าเยี่ยมชมท่านละ 50 บาท เท่านั้น

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน