สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ ทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน และงาน ‘โครงการหลวง’2562

เมื่อเวลา 12.00 น  วันที่ 22 ธันวาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธาน การสืบสาน รักษา และต่อยอด งานโครงการหลวง และงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยนายจรัลธาดา กรรณสูต  องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมด้วย พล.อ.กัมปนาท  รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง พล.ร.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี คณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ที่ปรึกษาพิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ คณะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิโครงการหลวง นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ประธานจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 และนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ 

โดยนายจรัลธาดา กรรณสูต  องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานสัมมนานานาชาติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ 50 ปี มูลนิธิโครงการหลวง ทรงรับฟังการบรรยายพิเศษ Royal Project Alternative Development Model จาก พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง และการพัฒนาทางเลือกและบทบาทในการผลักดันไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย นายโฮเฮ่ ลิออส ผู้อำนวยการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ จากนั้นได้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้บรรยายพิเศษ โดยผลที่ได้จากการประชุมจะนำไปเผยแพร่ในการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดของสหประชาชาติ หรือ ซีเอ็นดี สมัยที่ 63 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในเดือนมีนาคม 2563

จากนั้น เสด็จไปยังมณฑลพิธีเปิดงานโครงการหลวง 2562  นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี ทรงตัดแถบแพรเปิดงาน ‘โครงการหลวง 2562’ จากนั้น เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการและร้านค้าภายในบริเวณงาน 

ทั้งนี้ ในปีพุทธศักราช 2562 มูลนิธิโครงการหลวงมีวาระครบรอบการดำเนินงาน 50 ปี ผลการดำเนินงานตามพระราชประสงค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด งานโครงการหลวง เพื่อความมั่นคง ยั่งยืน และสร้างสุขให้เกิดแก่ปวงประชา ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ‘โครงการหลวงโมเดล : สืบสานพระราชประสงค์ในรัชกาลที่ 9 สู่ พระราชปณิธานในรัชกาลที่10’ นิทรรศการประวัติศาสตร์โครงการหลวง 4 ยุค และการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงาน สู่ชุมชนมีสุข มั่นคง ยั่งยืน และยังมีการสาธิตการประกอบอาหารจากผลิตผลโครงการหลวงโดยเชฟชื่อดังและดารารับเชิญอีกมากมาย 

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า การจำหน่ายผลิตผล ผลิตภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม มากกว่า 1,200 รายการ ผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ในครั้งนี้ ได้แก่ กระเช้าของขวัญโครงการหลวง ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือเขากวาง ชาสมุนไพรเห็ดหลินจือผสมเจียวกู้หลาน ชาโครงการหลวง 5 กลิ่น สุดยอดชาอัสสัมที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์จากโครงการหลวง ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน