ข่าวด่วน

เชียงใหม่ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญอุทิศถวายพระราชกุศล ‘ในหลวงรัชกาลที่9’เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมบำเพ็ญอุทิศถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ นอกจากนนี้ยังเป็นการให้ศาสนิกชนทุกศาสนาได้ร่วมอนุรักษ์สืบทอดศาสนา ปฏิบัติศาสนกิจ นำหลักธรรมทางศาสนาไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้ในวันที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยเวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ ห้องศาลาไทย ภายในหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเวลา 08.00 น. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยขอความร่วมมือประชาชนผู้เข้าร่วมพิธีตักบาตร แต่งกายชุดสุภาพโทนสีเหลือง ส่วนพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม สุภาพบุรุษสวมเสื้อผ้าไทยโทนสีเหลือง สุภาพสตรีชุดไทยอมรินทร์ หรือชุดไทยจิตรลดา หรือผ้าไทยโทนสีเหลือง

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน