เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ งาน ‘หัตถกรรม ของขวัญ ของที่ระลึก ครั้งที่ 29’ (Gift Fair 2019)  29 พ.ย.– 8 ธ.ค. ยกระดับงานหัตถกรรมภูมิภาคโกอินเตอร์ หนุนกลุ่ม Startup สร้างโอกาสด้านการตลาด ยกขบวนสินค้ากว่า 400บูทราคาโรงงาน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน ‘หัตถกรรมของขวัญ ของที่ระลึก ครั้งที่ 29’ หรือ Gift Fair 2019 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กงสุลใหญ่จากประเทศต่างๆ ในพื้นที่ ตลอดจนผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นางวัชรา  จีรประภาพงศ์  ประธานจัดงาน“หัตถกรรมของขวัญ ของที่ระลึก ครั้งที่ 29 ”(Gift Fair 2019) กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จัดงาน ‘หัตถกรรม ของขวัของที่ระลึก ครั้งที่ 29’ หรือ Gift Fair 2019 ขึ้น ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2562  เวลา 10.00 น.- 20.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1  ถ.ทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 29 แล้ว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  วิสาหกจิชุมชน  ผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม Cluster ตลอดจนผลิตภัณฑ์  TOP OTOP และ สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ ได้มีโอกาสขยายช่องทางการตลาด ตลอดจนเผยแพร่งานหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครอบครัวของกลุ่มผู้ประกอบการให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

“กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม ของขวัญของที่ระลึก มีผู้ประกอบการร้านค้าให้ความสนใจเข้าร่วมออกบูทจำหน่ายสินค้ากว่า 400 บูท  นับหมื่นรายการ อาทิ กระดาษสา ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า ผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลิตภัณฑ์จากเซรามิค เครื่องประดับ และของใช้ของตกแต่งบ้าน สำหรับไฮไลท์ในปีนี้คือการออกร้านของผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการเพิ่มมูลค่าผ้าทอล้านนาด้วยนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562 จากพื้นที่จังหวัดเชียงราย แพร่ ลำพูน ลำปาง และเชียงใหม่ ของ สถาบันพัฒนาสิ่งทอ มาจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด ทั้งการค้าปลีกและการจับคู่ธุรกิจกับคู่ค้า โดยการนำผลงานจำนวนกว่า 80 ผลิตภัณฑ์  ไม่ว่าจะเป็นผืนผ้า เครื่องแต่งกาย เคหะสิ่งทอ หรือสิ่งทอที่มีคุณสมบัติพิเศษ มีเป้าหมายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความแตกต่างและสวยงามร่วมสมัยต่างจากผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเดิมๆ เลือกใช้ผ้าและสีนำมาย้อมบนผืนผ้าสร้างพื้นผิวทำให้เกิดลวดลายแล้วมาตัดต่อและปัก เพื่อให้เกิดรูปแบบที่สวยงามนำวัสดุจากธรรมชาติที่เหลือใช้มาตกแต่งบนผ้าให้เกิดความสวยงามและน่าสนใจ  ซึ่งจะนำมาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานนี้ด้วย”

ประธานจัดงาน กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแสดงศักยภาพผลิตภัณฑ์และศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดที่ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้ธีม “Taste of Northern Food Innovation”  เกิดจากความร่วมมือระหว่างศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ภายใต้โครงการกิจกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารที่มีศักยภาพด้านงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ โครงการ เสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหาร (Northern Thailand Food Valley to Smart Industry 4.0) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ โครงการโรงงานต้นแบบอุทยานอาหาร ภาคเหนือ (Northern Thailand Food Valley Pilot Plant) เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพให้เป็นที่ยอมรับ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูปในพื้นที่ภาคเหนือ ศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เพื่อสร้างโอกาสการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง เพื่อขยายผล ในเชิงพาณิชย์ให้กับผู้ประกอบการ

“ที่น่าสนใจคือ การพบกับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม พร้อมบรรจุภัณฑ์ จากผู้ประกอบการ กว่า 60 บูท ซึ่งได้รับการพัฒนาด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในโครงการฯ มากมาย ซึ่งจะเป็นแนวทางผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการในกลุ่ม Startup ได้ต่อไป อาทิ เครื่องดื่มไข่ขาวผสมเกลือแร่ คาดว่าจะเกิดมูลค่าทางการค้าภายในงานกว่า 40 ล้าน”

อย่างไรก็ตามในส่วนของผู้ที่ต้องการเรียนรู้งานหัตถกรรม ภายในงานมีการเปิดหลักสูตรระยะสั้นสอนเกี่ยวกับการปักผ้าเช็ดมือ การทำพวงกุญแจปลาจากผ้า การปักเสื้อ และการทำถุงย่ามลดโลกร้อน  การทำงานแฮนดิคราฟท์เดคูพาท การถักเชือก เปิดสอนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม เป็นต้นไป ผู้สนใจสมามารถลงชื่อได้ที่จุดประชาสัมพันธ์ภายในงาน

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทย มอบเป็นของขวัญของที่ระลึกในเทศกาลปีใหม่ 2563 ที่จะถึงนี้   ในงาน ‘หัตถกรรมของขวัญ ของที่ระลึก ครั้งที่ 29’ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. – 20.00 น.  ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแต่ละวันจะมีสินค้านาทีทองและสินค้าลดราคา ให้ผู้เข้าชมงานได้เลือกซื้อทุกวัน และมีหน่วยงานให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่กำลังจะก้าวเข้ามาเป็นผู้ประกอบการ Startup ด้วย

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน