ข่าวด่วน

องค์การสวนสัตว์ฯ เดินหน้าเป็นเจ้าภาพ จัดประชุมประจำปีของนักการศึกษาสวนสัตว์ภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 7 ตัวแทนสวนสัตว์-นักอนุรักษ์150ชีวิตจากทั่วภูมิภาคเอเชีย ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ มุ่งสร้างเครือข่ายยกระดับการดูแลสัตว์ระดับสากล

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562  นายสุเมธ กมลนรนาถ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์  เป็นประธานเปิดการประชุมประจำปีของนักการศึกษาสวนสัตว์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 7 (Asian Zoo Educators Conference : AZEC 2019)  ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “เพลิน (P-L-E-A-R-N) Play and Learn with Education of Asia Through Research for Nature” 

นายสุเมธ  กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ องค์การสวนสัตว์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม AZEC 2019, Thailand  ระหว่างวันที่ 25–28 พฤศจิกายน 2562 ที่ ห้องเชียงทอง1 ศูนย์ประชุมนานาชาติ คุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และพัฒนาศักยภาพในการทำงานด้านการศึกษา ผ่านเวทีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ 

การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน เช่น Ms. Debra Erickson จาก International Zoo Educators Association, Mr. Hiroyuki Takahashi จาก Japanese Zoo and Aquarium Educators, Mr. Augusto Medina จาก Environmental Education and Conservation Global ฯลฯ รวมทั้งการทำกิจกรรมด้านการศึกษาสวนสัตว์และสิ่งแวดล้อมศึกษา  โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ เช่น นางสาวอังคณา เมฆวิลัย ผู้จัดการงานเครือข่ายธรรมชาติศึกษา สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ฯลฯ รวมถึงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ประเภทสวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดเชียงใหม่

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สมาชิกจากสวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ  ภาคการศึกษา ภาคเอกชน ตลอดจนกลุ่มองค์กรนักอนุรักษ์จากประเทศต่าง ๆ ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย ทั้งสิ้น 150 คน นับเป็นโอกาสอันดีในการร่วมแสดงศักยภาพและเผยแพร่ผลงานด้านการศึกษาสวนสัตว์ขององค์การสวนสัตว์  ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการยกระดับสวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์สู่ระดับนานาชาติ

“ประเด็นงานวิจัยที่ประเทศไทยจะนำเสนอผ่านเวทีครั้งนี้  ส่วนหนึ่งคือ นำเสนอเรื่องการเรียนรู้เกี่ยวกับนกกระเรียน ที่ไทยเราปล่อยไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยขณะนี้เรามีการสร้างศูนย์การเรียนรู้ ให้ประชาชน และเยาวชน เพื่อสร้างความตระหนักว่า สัตว์ป่าหายากบางชนิดเราจะดูแลเขาอย่างไร จะอนุรักษ์ต่ออย่างไร สืบต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น” นายสุเมธ กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน