ข่าวด่วน

ผู้ว่าฯนำลูกเสือและเนตรนารีเชียงใหม่ วางพวงมาลาถวายราชสดุดี ‘วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า’

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในโอกาส ‘วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า’ หรือ วันลูกเสือไทย ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ทรงจัดตั้งกองลูกเสือขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 โดยมีคณะลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด เข้าร่วมพิธีกว่า 1,500 คน

นายเจริญฤทธิ์ กล่าวว่า ทุกวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี ถือเป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งของบรรดาลูกเสือ เนตรนารี เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ทั้งนี้กิจการลูกเสือนับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างยิ่ง เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังค่านิยมพื้นฐานให้กับเด็กและเยาวชน ในเรื่องความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างความสามัคคี ภายใต้คติประจำใจลูกเสือทุกคนว่า ‘เสียชีพอย่าเสียสัตย์’ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนนำไปสู่การพัฒนาให้เยาวชนเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของประเทศชาติในอนาคต

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน