ข่าวด่วน

คณะแพทย์ มช.ระดมทุนปรับปรุงอาคารผู้ป่วย ‘สุจิณฺโณ’ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ยิ่งกดยิ่งให้ยิ่งได้บุญ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 15 ตึกสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมเป็นประธานแถลงข่าวโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วย ‘สุจิณโณ’ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ที่มีสภาพทรุดโทรมในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเพิ่มความสะดวกสบาย ความปลอดภัยให้กับผู้รับบริการตลอดจนสามารถรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

โดยมี รศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ และประธานคณะอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์การหาทุน เพื่อพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มอบเงินบริจาค จำนวน 20 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินในการปรับปรุงอาคารสุจิณโณ

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม กล่าวว่า อาคารผู้ป่วย ‘สุจิณฺโณ’ เป็นสาวน้อยที่ก้าวสู่ภาวะสูงวัยที่ต้องได้รับการดูแลและรักษาไว้ หลังจากหลวงปู่แหวนได้กรุณาสนับสนุนในการก่อสร้างเพื่อประชาชนได้มีโอกาสได้เข้ารับการรักษาจากแพทย์ที่ผู้เชี่ยวชาญในโรคต่างๆ  ซึ่งประโยชน์ของการปรับปรุงอาคารครั้งนี้ก็ตกอยู่ที่ประชาชน แยกเป็นการปรับปรุงอาคาร 400 ล้านบาท ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 400 ล้านบาท ห้องผ่าตัดและห้องฉุกเฉนิ 200 ล้านบาท  

โดย ศ.นพ.บรรณกิจ กล่าวว่า โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 3 ของประเทศไทย ก่อตั้งครั้งแรกในปี 2502 และเป็นโรงเรียนแพทย์ในส่วนภูมิภาคแห่งแรก สนองความต้องการของสังคม โดยผลิตบัณฑิตแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ มาแล้วกว่า 7,000 คน ให้บริการตรวจรักษาประชาชนทั่วไป ซึ่งผู้ป่วยส่วนมากมาจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ ด้วยระยะเวลาการใช้งานอย่างยาวนาน อาคารผู้ป่วย ‘สุจิณฺโณ’ เป็นหนึ่งในอาคารที่รองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยมากว่า 40 ปี มีผู้ป่วยมาใช้บริการกว่า 1,600,000 คนต่อปี ซึ่งเป็นอาคารสูง 15 ชั้น ใช้เป็นสถานที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ

“อาคารหลังนี้คณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่แหวนสุจิณฺโณ ร่วมกับประชาชนทั่วประเทศได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อก่อสร้างให้เป็นอนุสรณ์สถานในมงคลสมัยที่หลวงปู่แหวนสุจิณฺโณมีอายุครบ 90 ปี ในปี 2521 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่องค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารผู้ป่วยสุจิณฺโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2528 โครงสร้างภายในอาคารรวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ มีสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลา” 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ศ.นพ.บรรณกิจ กล่าวว่า จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการปรับปรุงทั้งอาคาร อาทิ ห้องพักผู้ป่วยสามัญ ห้องละ 6 เตียง จำนวน 108 ห้อง  ห้องพักผู้ป่วยพิเศษ จำนวน 81 ห้อง  ห้องผ่าตัด จำนวน 20 ห้อง ห้องฉุกเฉิน (Emergency Room) ให้เป็นศูนย์ผู้ป่วย (Complete Emergency Center) เพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยฉุกเฉินโรคสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจ แบบ One Stop Service และห้องอื่นๆ ที่มีความจำเป็นในการบริการตรวจรักษาผู้ป่วย รวมถึงระบบสนับสนุนทางการแพทย์ ระบบสาธารณูปโภค และห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ ตลอดจนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้การปรับปรุงอาคารดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์สามารถรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุงทั้งสิ้นกว่า 1,000 ล้านบาท และใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 3 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการเพื่อดำเนินการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยดังกล่าว ให้มีมาตรฐานเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองและประชาชน โดยคาดว่าจะเริ่มลงมือได้ในต้นปี 2563 ซึ่งล่าสุดมียอดบริจาคแล้วรวมกว่า 60 ล้านบาทแล้ว จากเป้าที่ตั้งไว้จำนวน 1 พันล้านบาท ระยะเวลาในการปรับปรุง 3 ปี

นอกจากนี้ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประสานความร่วมมือ กับ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช.) ดำเนินการ ระบบ USSD ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ในระบบ AIS , DTAC , True , My by Cat และ TOT เพื่อการรับบริจาคของคณะแพทยศาสตร์ มช. โดยนำเงินรายได้สมทบทุนปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งวันนี้ 22 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันแรกที่เปิดรับบริจาคผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ดังกล่าว ผู้มีจิตศรัทธาที่มีความประสงค์จะบริจาคผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ กดรหัส *948*0060*100# โทรออก (บริจาคครั้งละ 100 บาท) หรือโอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาคณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่ ชื่อบัญชี โครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วย ‘สุจิณฺโณ’ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  เลขที่บัญชี 468-0- 85999-6 (ใบเสร็จสามารถลดหย่อนภาษีได้)  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โทร. 053-938400 และ 053-935672 งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน