ข่าวด่วน

สวนสัตว์เชียงใหม่ เปิด ‘ห้องเรียนธรรมชาติ’ให้เยาวชนเสริมสร้างประสบการณ์ ด้วยกิจกรรมดีเข้าฟรี1แสนคน

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ​ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์เชียงใหม่ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งมาถึงน้องๆ เยาวชนที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมดีมีประโยชน์ เปิดโลกใหม่กับการเข้าเรียนรู้ เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อเสริมสร้างความตระหนักให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น และส่งผลให้เกิดความรัก ความเมตตาต่อสิ่งมีชีวิต ไม่กิน ไม่ฆ่า ไม่ล่าสัตว์ป่า และไม่ใช้ของที่ทำจากซากสัตว์ทุกชนิด ซึ่งสามารถนำกลับ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในครอบครัวและชุมชน

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาล สำหรับปี 2563 นี้ สามารถรองรับนักเรียนเข้ามาเรียนรู้จำนวน 100,000 คน โดยมีการปรับฐานการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม กำหนดฐานการเรียนรู้ตามระดับชั้นปฐมวัย ส่วนจัดแสดงสัตว์แอฟริกา ระดับชั้น ป.1-3 ส่วนจัดแสดงสัตว์นักล่า ระดับชั้น ป.4-6 ส่วนจัดแสดงกวางต่างประเทศ ระดับชั้น ม.1-3 ส่วนจัดแสดงนกเงือก และระดับชั้น ม.4-6 สัตว์ป่าสงวน บริเวณ Zoo Kids Zone 

กิจกรรมนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆ เข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้านธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม ภายใต้ห้องเรียนธรรมชาติ ในโลกของสัตว์ป่าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมากกว่า 200 ชนิด เกือบ 3,000 ตัว อีกทั้งยังมีส่วนจัดแสดงพิเศษในราคาพิเศษ เช่น ส่วนจัดแสดงหมีแพนด้า ทูตสันถวไมตรีจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่วนจัดแสดงหิมะเทียม (Chiangmai Zoo Snow Dome) อุณหภูมิลบ 7 องศาเซลเซียส ส่วนจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Chiangmai Zoo Aquarium) ซึ่งจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำนานาชนิดทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม และสวนน้ำสำหรับเด็ก (Kids Water Park) ประกอบไปด้วยเครื่องเล่นที่จะสร้างความหรรษาให้กับน้องๆ ภายในพื้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่กว่า 531 ไร่ ในรูปแบบฐานการเรียนรู้กิจกรรม 1 วันไปกลับ พร้อมพี่ๆ ทีมงานวิทยากร ฝ่ายการศึกษา รอให้ความรู้น้องๆ 

สำหรับโรงเรียน สถานสงเคราะห์ สมาคม มูลนิธิ หน่วยงานราชการ ทั้งภาครัฐและเอกชน เชิญมาร่วมกิจกรรมนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 ได้แล้ว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการศึกษาสวนสัตว์เชียงใหม่ 053-210374 หรือ 053-221179 ต่อ 179, 211 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ฟรี..โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน