ข่าวด่วน

ชาวเหนือแห่ร่วมงาน ‘เกษตรภาคเหนือ’ครั้งที่9 Smart Agricultural Innovation for Next Geneation โชว์นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสำหรับคนรุ่นใหม่ 7-11พย.นี้ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า ฯ

ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ  เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสำหรับคนรุ่นใหม่ ‘Smart Agricultural Innovation for Next Geneation’ เพื่อสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางด้านการเกษตร  ตลอดจนเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรมเกษตรด้านระบบการผลิต การพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ธุรกิจการเกษตร  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับเกษตรกร  นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการและประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

โดยงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 จัดระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 21.00 น. ภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนอกจากการประชุมและเสวนาวิชาการ อาทิ เทคโนโลยีโรงเรือน ระบบน้ำ เกษตรออนไลน์ เกษตรแม่นยำ แมลงอุตสาหกรรมใหม่ และกัญชาในอนาคต ยังมีการการจัดประกวดพันธุ์ข้าวพื้นเมือง กล้วยไม้ ไม้ประดับ การประกวดปลากัด ปลาหมอสี ปลาหางนกยูงระดับนานาชาติ และงูสวยงาม 

อย่างไรก็ตามยังมีการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นกว่า 20 หลักสูตร และการจำหน่ายสินค้ามากมาย อาทิ ร้านค้าสินค้าเกษตร สินค้าพรีเมี่ยม กาดวัฒนธรรม Smart market และคาราวาน Food truck กว่า 20 คัน มาร่วมจำหน่ายสินค้าให้กับผู้มาเข้าชมงานในครั้งนี้

ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) จัดประกวดกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ รวม 8 ประเภท อาทิ บอนไซ ,โป๊ยเซียน,สับปะรดสี,กระบองเพชรและไม้อวบน้ำ การจัดนิทรรศการทางด้านการเกษตร เรื่องการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี (Biological  control) โครงการเกษตรวิชญา โครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว คลินิกเกษตร  การเผยแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรูปแบบของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชน เป็นศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน