ข่าวด่วน

เชียงใหม่เปิด UNSEEN ดอกไม้บานที่เหมืองแก้ว @ I Love Flower Farm ล่าสุดดาราสาว ‘อั้ม’พัชราภา ไชยเชื้อ ควงหวานใจและครอบครัวรับลมหนาว

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม รักษาการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม UNSEEN ดอกไม้บานที่เหมืองแก้ว @ I Love Flower Farm ณ ​บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 3 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ เพื่อต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวของเชียงใหม่ โดยความร่วมมือของเทศบาลตำบลเหมืองแก้วและภาคเอกชนเจ้าของพื้นที่ ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมได้จริงตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป

โดยนายวิชัย กล่าวว่า ได้เห็นถึงความตั้งใจของทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือกัน ในการจัดกิจกรรม UNSEEN ดอกไม้บานที่เหมืองแก้วในครั้งนี้ เพราะ​​อาชีพการเกษตรนอกจากจะผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงประชากรทั้งโลกแล้ว ยังเกิดประโยชน์ทางด้านอารมณ์และจิตใจของผู้ที่ได้สัมผัส โดยเฉพาะการปลูกไม้ดอกเพื่อการค้าของเกษตรกรใน ต.เหมืองแก้ว เป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้จากการจำหน่าย และยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง

​​“นอกจาก นายวิชัน เมธา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเหมืองแก้วที่เล็งเห็นความสำคัญกับอาชีพการเกษตรของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยจัดงานวันดอกไม้บานและผลผลิตการเกษตรเป็นประจำทุกปี และสนับสนุนในการจัดงาน UNSEEN ดอกไม้บานที่เหมืองแก้วแล้ว ยังมีสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริมที่เข้ามาส่งเสริมการปลูกไม้ดอกในพื้นที่ตำบลเหมืองแก้ว เพื่อเป็นต้นแบบของการส่งเสริมการปลูกไม้ดอกแบบครบวงจรของ อ.แม่ริม และเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่แปลงใหญ่ (ไม้ดอก) ต่อไป”

ในขณะที่ น.ส.ชฎารัตน์  เมฆเจริญ เกษตรอำเภอแม่ริม กล่าวว่า งาน ​​UNSEEN ดอกไม้บานที่เหมืองแก้ว เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว และ I Love Flower Farm ซึ่งเจ้าของเป็นบุตรหลานของเกษตรกรที่ปลูกไม้ดอกเพื่อการค้าในพื้นที่มากว่า 20 ปีแล้ว โดย​​เกษตรกรตำบลเหมืองแก้ว ทั้ง 9 หมู่บ้าน มีการเพาะปลูกไม้ดอกเพื่อการค้า เช่น เบญจมาศ พีค๊อก มาร์กาเร็ต ดาวเรือง มีพื้นที่ปลูกจำนวน 400 – 600 ไร่ สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับการปลูกข้าว 

“เกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก จำนวน 65 ราย ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้แล้ว และไม้ดอกของ ต.เหมืองแก้วนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ สร้างรายได้ให้เกษตรกรและชุมชนปีละ 80 – 100 ล้านบาท แต่ละปีเทศบาลตำบลเหมืองแก้วจะจัดงานวันดอกไม้บานและผลผลิตทางการเกษตร เป็นงานประจำปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งปลูกไม้ดอกเพื่อการค้าของตำบล และให้ความสำคัญต่ออาชีพเกษตรกรรมของตำบลอีกด้วย”

ทั้งนี้ ​​I Love Flower Farm ตั้งอยู่ที่บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 3 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยการริเริ่มของ น.ส.ณวิสาร์  มูลทา และนายสิริกร  นันทะขว้าง Smart Farmer ต้นแบบ การปลูกไม้ดอกแบบครบวงจร อ.แม่ริม ซึ่งมีแนวความคิดที่จะเนรมิตแปลงปลูกไม้ดอกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และให้เกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก และชุมชนตำบลเหมืองแก้วได้มีส่วนร่วมรับประโยชน์ โดยการนำผลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าแปรรูป สินค้าหัตถกรรม จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรทั่วไป มาจำหน่าย  เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพเกษตรต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ​​I Love Flower Farm กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ ล่าสุดเย็นวานนี้ อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ ดาราชื่อดังได้พาครอบครัวและเพื่อนสนิทเดินทางมาท่องเที่ยวและบันทึกภาพสวนดอกไม้ที่สวยงามหลากสีสันท่ามกลางสายลมหนาว 

สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปที่สนใจเข้าไปท่องเที่ยว ต้องเสียค่าเข้าชมคนละ 70 บาท วันละ 200 คนเท่านั้น แต่ต้องจองล่วงหน้าผ่านทาง https://www.facebook.com/I-love-flower-Farm-267775026710971/ โดยล่าสุดเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562 ถูกจองเต็มหมดแล้วทุกวัน จากพลังโซเชียลมีเดียที่เจ้าของฟาร์มใช้ปลุกกระแสการท่องเที่ยว จึงขอให้นักท่องเที่ยวตรวจสอบวันว่างและแจ้งชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ จำนวนคน วันและเวลาไว้ด้วย เพื่อทางสวนจะได้จัดสถานที่ พร้อมขนม ชา กาแฟ และน้ำสมุนไรพพื้นบ้านไว้รอต้อนรับ

ขอบคุณภาพจาก : เกษตรจังหวัดเชียงใหม่-เพจ ​​I Love Flower Farm

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน