มช.เปิดบ้าน ‘กาดพืชผักดี’ CMU Fresh & Green Market Open House

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่ลานกิจกรรม หน้าอาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานพิธีเปิดกิจกรรม เปิดบ้าน ‘กาดพืชผักดี มช.’ หรือ  CMU Fresh & Green Market Open House ซึ่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานพืชผักที่ปลอดสารเคมี และสร้างเครือข่ายตลาดผู้ซื้อในหน่วยงานและองค์กร เพื่อการผลิตพืชผักอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและบุคลากร ทราบถึงแหล่งจำหน่ายผักปลอดสารเคมีทางการเกษตร 

ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงกินผักไร้พิษ… กายจิตแจ่มใส ชิมเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ และการขายพืชผักปลอดสาร ไฮไลท์สำคัญคือ ไม่มีการใช้ถุงพลาสติกและภาชนะพลาสติกแต่อย่างใด เพื่อเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตามกาดพืชผักดี มช. มีร้านที่เข้าร่วมโครงการ 26 ร้าน จาก 9 โรงอาหารคณะต่างๆ และ 6 โรงอาหารหอพักนักศึกษา เปิดทุกวันอาทิตย์ อังคาร และพฤหัส เวลา 10.00-18.00 น. ณ ลานกิจกรรม หน้าอาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน