ข่าวด่วน

พาณิชย์เชียงใหม่แจง ยังไม่ได้อนุญาตให้ค้าขายสินค้าบน ‘ลานประตูท่าแพ’ตามที่มีข่าว อ้างมีอดีตนักการเมืองในพื้นที่ยื่นร้องขอไปถึงรองนายกรัฐมนตรี

ค่ำวันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายประเสริฐ ฝายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวว่า มีการเตรียมหารือเรื่องการจะอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าบน ‘ลานประตูท่าแพ’ อีกครั้งนั้น เป็นเหตุสืบเนื่องมาจากนายพรชัย จิตนวเสถียร ในนามของตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดเชียงใหม่ ยื่นเรื่องถึงนายจุลินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เพื่อขอความช่วยเหลือเยียวยากลุ่มผู้ประกอบการผู้ค้าขายบนถนนคนเดินวันอาทิตย์ โซน 7  ข่วงประตูท่าแพ ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบสังคมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนตามนโยบายของ คสช. และปรับปรุงภูมิทัศน์บนลานท่าแพ โดยให้หยุดจำหน่ายสินค้าทุกชนิด ตั้งแต่ 17 มกราคม 2559  ทำให้ขาดรายได้หลักในการประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว และไม่มีอาชีพหลักอื่น โดยขอให้กลุ่มผู้ประกอบการดังกล่าวได้กลับมาใช้พื้นที่บนลานประตูท่าแพในการจำหน่ายสินค้าอีกครั้งหนึ่ง 

“ดังนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายใน ดำเนินการหารือกับหน่วยงาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ ซึ่งในเบื้องต้นได้มีการประชุมหารือไปเมื่อวันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยเป็นการนำข้อมูลผลกระทบทั้งด้านดีและด้านเสียจากภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้นายพรชัย  จิตนวเสถียร ในฐานะผู้ยื่นเรื่อง ดำเนินการจัดทำรูปแบบ ลักษณะของกิจกรรม รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อส่งมอบให้สำนักงานศิลปกรที่ 7 เชียงใหม่ พิจารณาอีกครั้ง ก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาในขั้นต่อไป”

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ขณะนี้เป็นเพียงการหารือเท่านั้น ยังไม่ได้มีการอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แต่อย่างใด และในระยะแรกนี้เป็นพียงหารือเรื่องรูปแบบของการจัดกิจกรรมเท่านั้น และจะต้องคำนึงถึงการคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะข่วงประตูท่าแพนั้น ถือเป็นสถานที่สำคัญในด้านการท่องเที่ยว และเป็นสถานที่สาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ซึ่งจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การออกมาชี้แจงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีการนัดหารือในเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเช้าวันนี้ และเกิดกระแสต่อต้านจากเครือข่ายภาคพลเมืองและประชาสังคมในพื้นที่ โดยมีการนำข้อกำหนดการใช้พื้นที่ลานประตูท่าแพของกรมศิลปากรที่เคยระบุไว้ชัดเจนว่า การใช้พื้นที่ต้องไม่เป็นกิจกรรมเพื่อประโยชน์ทางการค้า และไม่ทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อโบราณสถานหรือเสื่อเสียภาพลักษณ์อันดีงามของพื้นที่โบราณสถาน

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน