ข่าวด่วน

แม่ทัพภาคที่3แถลงแผนแก้ปัญหา ‘ไฟป่าและหมอกควัน’ภาคเหนือปี63 เน้นทำงานเชิงรุก บุกเคาะประตูบ้าน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมสโมสรค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3  เป็นประธานการประชุมแถลงแผนงานบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัด ประจำปี 2563 โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตภาคเหนือ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้ทุกภาคส่วนใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ การบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นการลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยใช้เวลนานกว่า 3 ชั่วโมง

พล.ท.ฉลองชัย กล่าวว่า ปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ วันนี้จึงมีการหารือผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหาแนวทาง วิธีการ และเตรียมการรับมือป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่แต่ละจังหวัด ซึ่งจากการชี้แจงแผนของทุกพื้นที่ ปีนี้เราไม่ได้ตั้งรับแต่เราทำในเชิงรุกทั้งหมอดแล้ว เพราะการป้องกันเป็นวิธีที่ดีที่สุด และผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในแต่ละจังหวัดและลงไปถึงระดับอำเภอ 

“ในส่วนของกำลังกองทัพจะเป็นส่วนสนับสนุน ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ จะเป็นส่วนสนับสนุน ซึ่งมีการเตรียมการไว้ค่อนข้างพร้อมกว่าที่ผ่านมา ปีนี้ทุกอย่างทุกเรื่องจะทำแบบบูรณาการ ที่สำคัญเรามีโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ทุกจังหวัดและหมู่บ้านในการป้องกันและแก้ไฟป่า เราจะทำเต็มที่และทุกวันก็จะมีการตรวจสอบจุดความร้อนและ Hot Spot และการสร้างการรับรู้แก่ประชาชน มีภาคประชาสัมคมเข้ามาร่วมกันทำงาน เพื่อให้รู้ข่าวสารเท่าๆ กัน”   

พล.ท.ฉลองชัย กล่าวว่า นอกเหนือจากการลงพื้นที่เคาะประตูบ้านทุกหลังเพื่อทำความเข้าใจแล้ว และแต่ละจังหวัดไม่มีเส้นแบ่งทางอากาศก็มีข้อตกลงกันว่าไม่ให้มีรอยต่อระหว่างจังหวัด เชื่อมั่นว่าจะสามารถรับมือไฟป่าได้อย่างทันท่วงทีละจะทให้ดีที่สุด ในส่วนของหมอกควันข้ามแดนเรามีโครงสร้างทีบีซี หรือคณะกรรมการส่วนท้องถิ่นและส่วนภูมิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัดตากสามารถข้ามไปคุยกับจังหวัดเมียวดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายไปคุยกับท่าขี้เหล็ก ซึ่งวันนี้เป็นมาตรการคุยกันบนโต๊ะและยังมีภายในอีกโดยจะทำทุกวิธีทาง 

“การดับไฟป่าเป็นการแก้ไขปัญหา แต่ปีนี้ทุกด้านจะมาช่วยกัน กองทัพอากาศจัดส่งเครื่องบินปากฉลาม Peacemaker 2 ลำมาบินช่วยประชาสัมพันธ์เสียง 7 ภาษาให้ชาวบ้านรับรู้ ฝนหลวงเตรียมทำฝนหลวงช่วย จ.เชียงใหม่มีสภาลมหายใจเข้ามาช่วย จ.เชียงรายเตรียมโปรยน้ำลงมาจากยอดตึก ขอเพียงเราร่วมมือกันเต็มที่จะดีกว่าปีที่แล้ว โดยมีการตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาและหมอกควันไฟป่าแล้วตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา” แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าว 

ทั้งนี้กองทัพภาคที่ 3 จัดตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ขึ้นที่ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออำนวยการประสานงานและบูรณาการความร่วมมือ รวมถึงการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  เนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งอยู่ในความสนใจของประชาชน อันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่

สำหรับแผนงานบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันครั้งนี้ให้ความสำคัญกับ ผู้บังคับหน่วยทหาร ซึ่งจะมีหน้าที่ในการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ สร้างเครือข่ายภาคประชาชน ในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการเกิดไฟป่า โดยร่วมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในพื้นที่เสี่ยง ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสังคม และประชาชนจิตอาสา ตลอดจนจัดชุดแพทย์เตรียมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ พร้อมจัดกำลังชุดรณรงค์ฯ และชุดดับไฟป่า เตรียมความพร้อมสนับสนุนทันทีเมื่อมีการร้องขอจากจังหวัด  นอกจากนี้รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ฝ่ายทหาร) จะเป็นผู้ประสานงานหลักกับจังหวัดเพื่อให้การทำงานครอบคลุมทุกพื้นที่

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน