ตร.เชียงใหม่วางมาตรการเข้ม ดูแลนักท่องเที่ยว ‘เทศกาลยี่เป็ง’ ประกาศกร้าว พบเร่ขายโคมลอยในพื้นที่ห้าม จับกุม-ดำเนินคดีเด็ดขาด

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 พ.ต.อ.สุคนธ์ ศรีอรุณ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ แถลงถึงการวางมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ในห้วงเทศกาลยี่เป็ง ประจำปี 2562 ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่า มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าขึ้นมาควบคุมสถานการณ์ โดยเฉพาะศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 และการนำเทคโนโลยี  Application police I lert U มาใช้ ซึ่งมีความสามารถพิเศษในการส่งภาพเหตุการณ์ หรือวิดีโอเหตุการณ์ และส่งโลเคชั่นมาแจ้งเหตุได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ด้านมาตรการการดูแลนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลประเพณียี่เป็ง ในช่วงวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2562 มี 5 มาตรการ คือ 1.มาตรการป้องกันอาชญากรรมและอุบัติเหตุทางน้ำ โดยให้สถานีตำรวจจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานที่บริการ สถานบันเทิง สถานที่จัดเทศกาลยี่เป็ง พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ป้องกันอาชญากรรม หรืออันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำออกเรือ ตรวจตามบริเวณลำน้ำเพื่อป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำ 

2.มาตรการป้องกันอันตรายจากพลุ ประทัด และดอกไม้เพลิง การจัดทำฐานข้อมูลโรงงานผลิตพลุ ประทัด เชื้อประทุ ดอกไม้เพลิง ที่เชื่อว่ามีการลักลอบผลิต โดยประสานกับฝ่ายปกครองให้มีการกวดขันสถานที่เก็บวัตถุ สารเคมี หรือดินปืนที่ใช้ผลิตดอกไม้เพลิง พลุ และประทัดให้อยู่ในสภาพปลอดภัย และร่วมกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดพื้นที่ที่ไม่สมควรให้มีการเล่นดอกไม้เพลิง เนื่องจากจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 3.มาตรการปราบปราม ดำเนินการระดมกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภท โดยการกวดขันจับกุมผู้เล่นดอกไม้เพลิง พลุ และประทัดในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ รวมทั้งผู้ผลิต หรือผู้จำหน่ายดอกไม้เพลิง พลุ และประทัดต้องได้รับอนุญาตให้จำหน่ายอย่างถูกกฎหมาย

4.มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ให้หน่วยปฏิบัติเข้มงวดป้องกันการฉกฉวยโอกาสของผู้ไม่หวังดี โดยเพิ่มความเข้มในการออกตรวจรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว และ 5.มาตรการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ประจำในบริเวณงานลอยกระทง และเส้นทางหลักที่คาดว่าจะมีปัญหาจราจร รวมทั้งตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์บริเวณเส้นทางเข้า-ออก พื้นที่จัดงานขนาดใหญ่

ทั้งนี้ พ.ต.อ.สุคนธ์ กล่าวอีกว่า มีการแจ้งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากประชาชนในการดำเนินมาตรการ 3ห้าม 3ควร 3ไม่ และ 3ระวัง คือ ห้ามเล่นดอกไม้เพลิง ประทัด และการปล่อยโคมลอย ห้ามยิงปืนขึ้นฟ้า และห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่,  ควรระมัดระวังการใช้โป๊ะ การถูกล่อลวง และควรสืบสานประเพณีลอยกระทงอย่างไทย,  ไม่แต่งกายล่อแหลม ไม่ให้เด็กเที่ยวตามลำพัง และไม่เที่ยวในสถานที่มั่วสุม, ระวังถูกล้วงกระเป๋า ถูกล่อลวงไปละเมิดทางเพศ และระวังอุบัติเหตุทางน้ำ จึงขอความร่วมมือประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ช่วยกันปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

“ปีนี้มีการนำ พรบ.เดินอากาศมาใช้บังคับ ผนวกกับกฎหมายที่เคร่งครัด เชื่อว่าจะช่วยแก้ปัญหาการปล่อยโคมลอยในเขตประกาศห้าม 5 อำเภอได้ พร้อมเร่งทำหนังสือไปยังตำบล เทศบาล ว่าให้ช่วยกันออกประชาสัมพันธ์ว่า ไม่มีการสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวปล่อยโคมได้ตามอำเภอใจ หากพลร้านค้าเร่ขายโคมลอย การซุกซ่อนดอกไม้เพลิง ประทัด พลุ ที่ผิดกฎหมายฝ่ายปกครอง เทศกิจ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะจับกุมดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด” พ.ต.อ.สุคนธ์ กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน