ข่าวด่วน

อบจ.เชียงใหม่ เปิดศูนย์ปฏิบัติฯ แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ชวนทุกส่วนแจ้งเหตุผ่านแอพ ‘ผ่อดีดี’

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงใหม่ พร้อมภาคส่วนร่วมกิจกรรมที่บริเวณลานหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง อบจ.เชียงใหม่ หวังกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทุกคนได้ตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน 

ทั้งนี้บริเวณพื้นที่จัดงาน มีการนำเสนอนวัตกรรม และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อแสดงถึงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างพื้นที่ ได้รับทราบถึงแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนี้ อบจ.เชียงใหม่ ​ยังจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประชาสัมพันธ์คุณภาพอากาศ หรือ AQI และ PM2.5 ให้กับประชาชน เพื่อให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งประสานงานผ่านภาคีเครือข่ายต่างๆ  โดยการแจ้งเหตุผ่าน Application ‘ผ่อดีดี’ เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน และสนับสนุนเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าด้วย

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน