ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ‘พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศฯ’

ช่วงเช้าวันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานลูกจ้างและครอบครัว ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ บริษัทสายการบิน และผู้ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสครบรอบ 3 ปี วันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2562 

โอกาสเดียวกันนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดตั้งเครื่องราชสักการะและพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายในห้องโถงผู้โดยสาร เพื่อถวายอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย 

ซึ่งประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการภายในท่าอากาศยานสามารถร่วมน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านได้ในบริเวณที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่จัดไว้ให้

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน