กองทัพภาคที่3เปิดกองบัญชาการ ‘ดับไฟป่า-หมอกควันภาคเหนือ’ปฏิบัติการยาวถึง30เม.ย.63

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 พล.ต.อำนาจ ศรีมาก รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า จากการที่นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยสถานการณ์ฝุ่นละออง และได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมและบูรณาการแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ เน้นการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ วางแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัยและแผนเผขิญเหตุในพื้นที่ พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

“กองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จึงจัดตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ( บก.คฟป.ทภ.3 ) ณ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ ในห้วงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 โดยมี พล.ท.ฉลองชัย   ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้บัญชาการการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 (ผบ. บก.คฟป.ทภ.3 ) เพื่อวางแผนรับมือและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ทั้งระบบบัญชาการเหตุการณ์ ศูนย์ประสานงาน ประสานเครือข่าย การส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร การเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์  นอกจากนี้มีกิจกรรมการสร้างความตระหนัก โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เสี่ยง สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์การป้องกันในพื้นที่  การลดปริมาณเชื้อเพลิง ตลอดจนมาตรการจิตอาสาประชารัฐ”

พล.ต.อำนาจ กล่าวว่า ตามแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ มีทั้งโครงการป้องกันการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าไม้ การซักซ้อมดับไฟป่า และการลาดตระเวนควบคุมไฟป่าและหมอกควัน เพื่ออำนวยการควบคุมการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีการจัดตั้งชุดรณรงค์เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 14 ชุดปฎิบัติการ จากมณฑลทหารบก และหน่วยที่เกี่ยวข้อง มีภารกิจในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการเกิดไฟป่า การให้ความรู้ ความเข้าใจกับราษฎรในการป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน