ข่าวด่วน

สสจ.เชียงใหม่ห่วงปัญหาสุขภาพจิต รณรงค์วัยรุ่นสร้างภูมิคุ้มกันรับมือ ‘วันสุขภาพจิตโลก’10 ตุลาคม

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในวันที่ 10 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันสุขภาพจิตโลก หรือ World Mental Health Day เพราะริชาร์ด ฮันเตอร์ เลขาธิการใหญ่ของสหพันธ์สุขภาพจิตโลก ขณะดำรงตำแหน่งในปี 2535 กำหนดไว้ โดยมุ่งหวังรณรงค์ให้ประชากรทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพจิต เพราะสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมไปด้วยกัน ผู้ที่มีโรคทางกายเรื้อรัง จิตใจก็จะเป็นส่วนสำคัญที่คอยประคับประคองให้ผู้ป่วยมีกำลังใจ และร่วมมือรักษา 

“ปัญหาทางจิตใจควรได้รับการวินิจฉัย หากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม จะส่งผลซ้ำเติมโรคทางกายที่เป็นอยู่ จนเกิดความเบื่อหน่าย ท้อแท้ สิ้นหวัง หรือแม้กระทั่งไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไป ดังนั้นการต่อสู้โลกทางกายเป็นสิ่งที่ต้องมุ่งมั่นตั้งใจ การปฐมพยาบาลด้านสุขภาพจิตอยู่ที่กำลังใจใกล้ตัว รวมถึงการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งเพื่อส่งเสริมป้องกันปัญหา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนพูดคุยและคลี่คลายปัญหา โดยเริ่มจากการสร้างความเข้าใจอันดี”

นพ.จตุชัย กล่าวว่า การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจควรเริ่มตั้งแต่อายุยังน้อย สร้างการตระหนักรู้ในหมู่วัยรุ่นและวัยหนุ่มสาว เข้าใจสัญญาณเตือนภัยตั้งแต่เนิ่นๆ จัดอบรมหลักสูตรในโรงเรียน เพื่อให้สามารถและรับมือกับสิ่งท้าทายในชีวิตประจำวัน เป็นทักษะและภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิต และหากมีปัญหาสุขภาพจิตสามารถโทรสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่กลัวที่จะเข้ารับการปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

ทั้งนี้ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ มีข้อมูลผู้ป่วยซึมเศร้าที่เข้าถึงบริการปี 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2562 พบจำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่เข้ารับการรักษาและวินิจฉัยในจังหวัด 37,946 คน จาก 25 อำเภอ โดยมี 5 อันดับแรก ดังนี้ อ.เมือง 16,199 คน อ.แม่ริม 2,275 คน อ.จอมทอง 1,766 คน อ.สันป่าตอง 1,738 คน อ.หางดง 1,655 คน โดยมีจำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนในจังหวัด 16,134 คน และยังมีข้อมูลพบว่า ความชุกของโรคในคนไทยคาดว่าจะป่วยซึมเศร้า 2.3% และความชุกของโรคในคนไทยคาดว่าจะป่วยโรคจิต 0.8% 

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน