ข่าวด่วน

รองนายกฯควงภริยาขึ้นเหนือ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล ประกาศยกระดับสินค้า ‘OTOP ล้านนาสู่สากล’ เผย15ปีสร้างรายได้กว่าแสนล้านบาท

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 กันยายน 2562 ที่ห้องสักทอง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานจัดแสดงสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 6 จังหวัดภาคเหนือ ‘OTOP ล้านนาสู่สากล’ ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2562 โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพที่นำมาจัดแสดงภายในงานมากกว่า 100 ร้านค้า

นายสมคิด กล่าวว่า วันนี้ถือโอกาสพาภริยา คือ ผศ.อนุรัชชนี จาตุศรีพิทักษ์ มาเลือกซื้อสินค้าด้วยกัน ในฐานะผู้ริเริ่มโครงการพัฒนาสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP ซึ่งนำแนวคิดมาจากจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสามารถดึงความโดดเด่นของสินค้าพื้นถิ่นให้กลายเป็นที่ต้องการและเข้าไปดูการผลิตและวิถีชีวิตของชุมชนของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น ซึ่งจาก 15 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันนี้สินค้า OTOP ของไทยสร้างมูลค่ามากกว่า 100,000 ล้านบาท และยังมีโอกาสอีกหลายเท่าตัว ขอเพียงสร้างความรู้ให้ประชาชนและผู้นำชุมชนเข้าใจในวิถีและการพัฒนาไปสู่การสร้างรายได้

“ผมอยู่ในการเมืองมา 20 ปี ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การประกันรายได้ หรือจำนำราคาให้เกษตรกร แต่ความจริงเราต้องสร้างความเข้มแข็งเพื่อสร้างรายได้สูง ด้วยการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้เกิดการนำเทคโนโบยีมาใช้ผลักดันสินค้า เกิดการแปรรูป ปลูกพืชหลายเชิงในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน เน้นการพัฒนาสินค้าชุมชน หรือ OTOP ให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ดึงคนเข้ามาในพื้นที่เพื่อพบกับเรื่องราวและที่มาของสินค้า คุณค่าที่ยั่งยืน ด้วยการออกเดินทางไปเยือนเมืองหลัก เมืองรอง และชนบทเพิ่มขึ้น” 

นายสมคิด กล่าวอีกว่า ถนนคนเดินของประเทศญี่ปุ่นน่าซื้อเพราะเขามีสินค้าที่หลากหลาย แต่ลองไปดูถนนคนเดินของไทยและลาวเราจะพบแต่สินค้าซ้ำๆ จำเป็นต้องพัฒนาจากศักยภาพที่พื้นที่มีจึงจะประสบความสำเร็จ สัญญาว่าจะพยายามทำให้สินค้าไทยเข้มแข็ง เพิ่มคุณค่าและความหลากหลาย เพื่อหยุดคำพูดว่า ความจนความรวยสร้างความแตกแยก แต่ต้องให้คนรวยช่วยคนจน เกิดความเข้มแข็ง และทำให้คนจนเป็นทรัพย์สินที่มีค่าของประเทศชาติให้ได้

ส่วน รศ.ดร.ประพันธ์ กล่าวว่า โครงการพัฒนาสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จาก 6 จังหวัดภาคเหนือ ‘OTOP ล้านนาสู่สากล’ มาจาก 6 โครงการคือ สร้างแบรนด์ที่เป็น กลุ่มเอกลักษณ์ เพื่อสร้างการรับรู้ตราสินค้าและอัตลักษณ์ด้วยมัลติมีเดีย จ. พะเยา การพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ กลุ่มดาวเด่น สู่สากล จ.เชียงราย การสร้างบรรจุภัณฑ์ OTOP จ.ลำพูน การเพิ่มขีดความสามาาถการแข่งขันระดับสากล จ.ลำปาง การพัฒนาความคิดสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล จ.แม่ฮ่องสอน และการสร้างความร่วมมือของผู้ประกอบการ OTOP กับนักธุรกิจชาวจีน จ.น่าน เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าจากท้องถิ่นไปสู่สากล

ทั้งนี้ภายในงานที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ มีการจัดแสดงสินค้ากว่า 100 ร้านค้า การแสดงแฟชั่นโชว์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การพบปะระหว่างผู้ประกอบการและนักธุรกิจ การจำหน่ายสินค้าในราคามาตรฐาน การแสดงสินค้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก 6 โครงการ 6 จังหวัดภาคเหนือ ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและประชาชนเป็นอย่างมาก

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน