ข่าวด่วน

‘วันแรดโลก’ สวนสัตว์เชียงใหม่จัด WORLD RHINO DAY รำลึกสัตว์ป่าหายาก

วันที่ 22 กันยายน 2562 ที่ส่วนจัดแสดงแรดดำอินเดีย ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ น.ส.อุฬาริกา กองพรหม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดกิจกรรมวันแรดโลก หรือ WORLD RHINO DAY ซึ่งตรงกับวันที่ 22 กันยายนของทุกปี ซึ่งสวนสัตว์เชียงใหม่มีแรดดำอินเดียชื่อว่า ‘กาลิ’ เพศเมีย อายุ 34 ปี สัตว์ป่าหายากที่อยู่อาศัยที่สวนสัตว์เชียงใหม่มานานที่สุด

โดยทีมพี่เลี้ยงจัดขันโตกอาหารสัตว์ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยอาหารโปรด อาทิ ฟางสด หญ้าสด และผลไม้นานาชนิด ทั้งฟักทอง แตงโม แครอท ข้าวโพดหวาน มอบให้กับ ‘กาลิ’ เพื่อเป็นของขวัญ ส่วนบริเวณด้านหน้าส่วนจัดแสดงมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับแรดอีกด้วย

น.ส.อุฬาริกา กล่าวว่า แรดกาลิ ถูกส่งตัวเข้ามาจากประเทศเนปาล โดยสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งประเทศเนปาลน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 และทรงพระราชทานให้กับองค์การสวนสัตว์เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2529 ซึ่งขณะนั้น แรดกาลิ  มีอายุเพียง 1 ปี 2 เดือน น้ำหนัก 375 กิโลกรัม  ขนาดลำตัวยาว 86 นิ้ว หรือประมาณ 7 ฟุต 2 นิ้ว  สูงช่วงไหล่ 46.5 นิ้ว และจัดส่งมาไว้ที่ส่วนจัดแสดงแรดอินเดีย สวนสัตว์เชียงใหม่ 

ทั้งนี้แรดกาลิ เกิดเมื่อปี 2528 ปัจจุบันอายุ 34 ปี มีน้ำหนักตัวประมาณ 2.5 ตัน สูงกว่า 2 เมตร มีนอเดียว ผิวหนังมีรอยย่นพับ มองดูคล้ายเสื้อเกราะนักรบโบราณ ชอบกินใบไม้เป็นหลัก ปัจจุบันครองตัวเป็นโสดอยู่เพียงตัวเดียว และแห่งเดียวในประเทศไทยเท่านั้น

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน