ข่าวด่วน

รองนายกฯลงแปลง ปลูกกล้า ‘กัญชา’ต้นแรกในระบบอินทรีย์ เพื่อการแพทย์12,000ต้น ม.แม่โจ้

วันที่ 21 กันยายน 2562 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการปลูกกัญชาการแพทย์ จำนวน 12,000 ต้น โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

โดยนายอนุทิน ชาญวีรกุล ได้ร่วมปลูกต้นกล้ากัญชาในระบบอินทรีย์ต้นแรกในแม่โจ้ ภายในโรงเรือนสมาร์ทฟาร์มของมหาวิทยาลัย ในโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งกัญชาที่ปลูกคาดว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จะสามารถส่งวัตถุดิบกัญชาดอกแห้ง จำนวน 2,400 กิโลกรัม ภายใต้ระบบควบคุมการปลูกพืชอินทรีย์อัจฉริยะ และควบคุมความปลอดภัยในการเก็บรักษาอย่างเข้มข้น และส่งมอบให้องค์การเภสัชกรรม และเครือข่าย นำไปสกัดเป็นยาจากสารสกัดกัญชา ทำให้สามารถเข้าถึงได้มากขึ้นในสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาต ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งคลินิกต่างๆ 

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเกิดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และองค์การเภสัชกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อใช้ทางการแพทย์แบบครบวงจร  ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โดยต้นกล้ากัญชาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เริ่มทำการเพาะปลูก เป็นกัญชาเกรดทางการแพทย์สายพันธุ์ไทย ในระดับอุตสาหกรรมแห่งแรกของอาเซียน แต่ด้วยกัญชายังมีสถานะเป็นยาเสพติด โรงเรือนจึงจำเป็นต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่ดี หรือ GSP (Good Security Practices) มีการควบคุมการผลิต และระบบการเข้า-ออกบริเวณที่ปลูกพืช ทั้งโรงเพาะกล้า และโรงปลูกอย่างเข้มงวด โดยติดตั้งกล้องวงจรปิด และมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพร้อมในด้านวิชาการเกษตรแบบองค์รวม ทั้งการปลูกพืชอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM และ USDA ระบบการปลูกในโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์ม การป้องกันศัตรูพืช วัสดุปลูก ธาตุอาหาร ในระบบอินทรีย์ การตรวจสอบการปนเปื้อนของโลหะหนัก ระบบการให้น้ำการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น การเตรียมการให้ผลผลิตของพืช คือดอกกัญชา การเก็บเกี่ยวตลอดจนวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (POST HARVEST) อาทิ การแยกดอก บรรจุภัณฑ์ การจัดการใบและต้นกัญชา 

โดยเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการพืชเสพติด ให้ปลูกกัญชาได้ในพื้นที่จำเพาะ คือ ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ในโรงเรือนสมาร์ทฟาร์มเนื้อที่ 3,040 ตารางเมตร ซึ่งสามารถปลูกกัญชาในรุ่นแรกได้จำนวน 12,000 ต้น และได้รับมอบเมล็ดพันธุ์กัญชาที่ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 12,000 เมล็ด ชื่อพันธุ์อิสระ 01 (ISSARA 01) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีสาร CBD และ THC ระดับสมดุลกันเป็นสายพันธุ์ดีเด่นของกรมการแพทย์ 

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน