‘กกล.ผาเมือง’ แถลงผลการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมาย ยึดยาบ้า107ล้าน ไอซ์1,200กก.

วันที่ 16 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมกองกำลังผาเมือง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ พล.ต.วิชิต วงค์สังข์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 แถลงผลการสกัดกั้นขบวนการยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดน ปีงบประมาณ 2562 ตามนโยบายของกองทัพภาคที่ 3 โดยมีผลการจับกุมยาเสพติดที่ผ่านมา จำนวน 417 ครั้ง จับกุมผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติด จำนวน 491 ราย ของกลางยาเสพติดประเภท 1 ยาบ้า จำนวน 107 ล้านเม็ด ไอซ์ จำนวน 1,200 กิโลกรัม วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 คีตามิน จำนวน 549 กิโลกรัม และของกลางอื่นๆ อีกหลายรายการ อาทิ บ้าน ที่ดิน และทรัพย์สินอื่นๆ จากการตรวจยึด

พล.ต.วิชิต กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมีการปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ในพื้นที่ตามแนวชายแดน อาทิ การสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย การป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ การปลูกป่า สร้างฝาย การซ่อมแซม สร้างบ้าน มอบรถวีลแชร์ให้กับผู้พิการที่ยากไร้ การดำเนินการโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านตามแนวชายแดน

“เจ้าหน้าที่ทหารมีภารกิจสำคัญในการดูแลประชาชนทุกหมู่เหล่า และขอตั้งปณิธานอย่างแน่วแน่ว่า จะปฏิับติภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อพิทักษ์รักษาอธิปไตยของประเทศชาติให้ดำรงไว้สืบไป” พล.ต.วิชิต กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน