ข่าวด่วน

ท่าอากาศยานเชียงใหม่จู่โจม สุ่มตรวจปัสสาวะผู้ปฏิบัติงานสนามบิน ป้องปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติด

วันที่ 12 กันยายน 2562 นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและปราบปรามยาเสพติด ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ กองบิน 41 ศูนย์ปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือ กรมศุลกากร เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดตามโครงการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประจำปี 2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานทั้งภายในและภายนอกเขตการบิน อาทิ พนักงานลูกจ้างท่าอากาศยานเชียงใหม่ พนักงานสายการบิน ผู้ปฏิบัติงานให้บริการภาคพื้นในเขตลานจอดอากาศยาน และพนักงานคลังสินค้า ซึ่งจากการสุ่มตรวจจำนวน 96 ราย ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะแต่อย่างใด 

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษของ ทอท.ที่ประกาศไว้เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เนื่องจากปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่อาจส่งผลกระทบในเรื่องความปลอดภัยในการดำเนินงานของ ทอท. และในธุรกิจการบิน ประกอบกับปัจจุบันบริเวณพื้นที่ภาคเหนือมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพิ่มขึ้น และพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปพัวพันหลายกรณี 

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและป้องปรามผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ไม่ให้เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาสเพติด จึงต้องมีการจู่โจมสุ่มตรวจดังกล่าว ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังได้เข้มงวดตรวจค้นสัมภาระและสิ่งของที่มีการส่งผ่านในพื้นที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อไม่ให้ขบวนการค้ายาเสพติดใช้เป็นเส้นทางลำเลียงหรือขนส่งยาเสพติดได้

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน